Phổ biến giáo dục pháp luật

Qui trình thực hiện tờ khai điện tử đề nghị cấp hộ chiếu

05/07/2018 07:52

Những năm qua, thực hiện chủ trương, đường lối mở cửa hội nhập của Đảng và Nhà nước, số lượng công dân Việt Nam xuất cảnh ra nước ngoài công tác, lao động, học tập, du lịch, thăm thân, chữa bệnh,… ngày càng tăng cao. Trước nhu cầu đi lại xuất nhập cảnh của công dân, đòi hỏi công tác quản lý xuất nhập cảnh nói chung và công tác cấp phát hộ chiếu cho công dân Việt Nam nói riêng cần phải không ngừng đổi mới, cải tiến, đơn giản hóa thủ tục để tạo thuận lợi cho công dân, đồng thời đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính của Chính phủ.

Để đáp ứng được các yêu cầu trên của tình hình mới, ngày 06/7/2016 Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 29/2016/TT-BCA hướng dẫn về việc cấp, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông ở trong nước cho công dân Việt Nam. Trong đó quy định người đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu có thể truy cập vào hệ thống điện tử của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh để khai tờ khai điện tử đề nghị cấp hộ chiếu theo mẫu X01.

Thực hiện quy định trên, Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã xây dựng hệ thống tiếp nhận, quản lý tờ khai điện tử đề nghị cấp hộ chiếu tại địa chỉ https://www.hochieu.xuatnhapcanh.gov.vn để người dân truy cập vào hệ thống khai tờ khai điện tử đề nghị cấp hộ chiếu và cơ quan quản lý xuất nhập cảnh khai thác dữ liệu phục vụ việc cấp hộ chiếu.

 

 
 

 

Tiện ích của việc khai tờ khai điện tử

Người đề nghị cấp hộ chiếu có thể sử dụng máy tính hoặc điện thoại di động có kết nối Internet để truy cập vào hệ thống khai tờ khai điện tử đề nghị cấp hộ chiếu, hệ thống cũng cho phép người đề nghị cấp hộ chiếu sử dụng các thiết bị trên để khai qua file mẫu nếu thiết bị không kết nối Internet; cho phép người nộp hồ sơ xác định được thời gian cụ thể mà cơ quan quản lý xuất nhập cảnh sẽ bố trí tiếp nhận để đặt lịch hẹn nộp hồ sơ và sẽ giảm đáng kể thời gian trong việc chờ đợi, giảm áp lực tại trụ sở cơ quan quản lý xuất nhập cảnh; hạn chế sai sót trong việc nhập liệu thông tin, ảnh phục vụ cấp hộ chiếu. Việc tiếp nhận hồ sơ khai trực tuyến giúp cơ quan quản lý xuất nhập cảnh rút ngắn được thời gian xử lý hồ sơ do không phải nhập liệu, giảm tải áp lực công việc đối với cán bộ chiến sĩ trong giải quyết thủ tục cấp hộ chiếu cho công dân. Khi triển khai chương trình này không còn tình trạng công dân phải đến trụ sở cơ quan quản lý xuất nhập cảnh từ sớm để xếp hàng chờ ghi tên, địa điểm và lấy bản khai như trước kia, mà chủ động khai trực tuyến bất kể thời gian, địa điểm và bằng bất kỳ phương tiện nào có kết nối Internet. Đa số công dân có nhu cầu làm hộ chiếu phổ thông chỉ cần đến trụ sở cơ quan quản lý xuất nhập cảnh một lần để làm thủ tục. Việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ khai thác trực tuyến đã giải quyết cơ bản tình trạng cò mồi, chèo kéo khách, không để các đối tượng này có môi trường, điều kiện hoạt động, đảm bảo an ninh trật tự, văn hóa tại trụ sở tiếp dân

Hướng dẫn công dân khai tờ khai điện tử

Công dân Việt Nam thường trú ở trong nước có nhu cầu cấp, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông có thể truy cập vào hệ thống điện tử của Cục Quản lý xuất nhập cảnh để khai tờ khai điện tử và đặt lịch hẹn nộp hồ sơ theo hướng dẫn sau đây:

 

 
 

 

Bước 1: Khai thông tin vào tờ khai điện tử

Truy cập vào hệ thống điện tử của cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh tại địa chỉ https://www.hochieu.xuatnhapcanh.gov.vn  vào mục “chọn mục này để khai thông tin tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu” để nhập thông tin vào tờ khai điện tử theo thứ tự từ mục 1 đến mục 17, đối với những mục không có thông tin kê khai thì để trống

Bước 2: Xác nhận thông tin đã khai

Sau khi nhập thông tin vào các mục trong tờ khai, xác nhận lại thông tin bằng cách nhập lại các ký tự hiển thị tự động trên màn hình

Bước 3: kiểm tra thông tin và đặt lịch hẹn nộp hồ sơ

Sau khi nhập thông tin vào tờ khai điện tử, vào mục “kiểm tra lại thông tin đã khai” để kiểm tra các thông tin đã nhập, nếu thông tin chưa chính xác hoặc chưa đầy đủ thì chọn mục “quay lại” để sửa chữa, bổ sung thông tin. Nếu thông tin đã đầy đủ, chính xác thì nhấn vào nội dung “tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai trên” để xác nhận thông tin đã khai, sau đó chọn mục “đặt lịch hẹn” để lựa chọn thời điểm nộp hồ sơ phù hợp với lịch tiếp nhận hồ sơ của cục quản lý xuất nhập cảnh. Khi đã hoàn tất việc khai thông tin và đặt lịch hẹn, chọn mục “kết thúc” để lưu thông tin và ghi nhận mã số tờ khai

Bước 4: In tờ khai

Đối với trường hợp gửi hồ sơ đề nghị cấp lại hộ chiếu qua đường bưu điện, trường hợp trẻ em dưới 14 tuổi đề nghị cấp hộ chiếu hoặc trường ủy thác cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có tư cách pháp nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu. Sau khi nhập thông tin vào tờ khai và đặt lịch hẹn nộp hồ sơ, người đề nghị phải in tờ khai, chọn mục “In tờ khai và kết thúc” và dán ảnh vào tờ khai để lấy xác nhận và giáp lai của công an phường, xã, thị trấn nơi thường trú hoặc tạm trú hoặc thủ trưởng cơ quan tổ chức doanh nghiệp được ủy thác.

Trường hợp trực tiếp nộp hồ sơ, công dân chụp ảnh tại cơ sở chụp ảnh có kết nối dữ liệu của Cục Quản lý xuất nhập cảnh.

Đối với trường hợp cấp chung 2 trẻ em vào hộ chiếu của cha hoặc mẹ, sau khi nhập thông tin phải in 2 tờ khai, mỗi tờ tương ứng với thông tin của 01 trẻ em để lấy xác nhận và giáp lai của công an phường, xã, thị trấn nơi trẻ em thường trú hoặc tạm trú

Bước 5: nộp hồ sơ

Người đã khai tờ khai điện tử căn cứ vào lịch hẹn nộp hồ sơ để đến cơ quan quản lý xuất nhập cảnh nơi đã đăng ký để nộp hồ sơ. Khi nộp hồ sơ cung cấp cho cán bộ tiếp nhận hồ sơ khai, chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân để thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ.

 

 
 

 

Trong thời gian 10 ngày kể từ ngày đặt lịch hẹn, nếu công dân không đến cơ quan quản lý xuất nhập cảnh để nộp hồ sơ thì thông tin về tờ khai điện tử sẽ tự động xóa trên trang web của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh.

Phòng QLXNC
Tags:
Tin mới hơn
Người dân cần biết
  • Thanh tra: 069.29 28 111
  • CSGT: 069.29 28 299
  • Trực ban: 069.29 26 112
  • Trực ban hình sự: 069.29 28 312
  • Phòng quản lý XNC: 069.29 28 672
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 17902475