Phổ biến giáo dục pháp luật

Tăng cường chỉ đạo, thực hiện công tác PCCC và CNCH

10/05/2018 04:47

Ngày 03/5/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh đã ký ban hành Chỉ thị số 06/CT-UBND về “Tăng cường chỉ đạo, thực hiện công tác Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ”, sau đây là nội dung của Chỉ thị:

Thời gian qua, công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) trên địa bàn tỉnh đã được các sở, ban, ngành, đoàn thể và chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, đã tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong các tầng lớp Nhân dân; hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về PCCC được tăng cường, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ hiệu quả phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh.Tuy vậy, tại một số địa phương, đơn vị vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý Nhà nước về PCCC, để xảy ra một số vụ cháy chợ, cơ sở kinh doanh dịch vụ, karaoke, nhà dân… gây thiệt hại về người, tài sản, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, môi trường đầu tư và đời sống Nhân dân.

Nhằm chủ động phòng ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất số vụ cháy, nổ xảy ra và thiệt hại do cháy, nổ gây ra; đồng thời triển khaithực hiện có hiệu quả các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước,quy định củaBộ Công an về công tác PCCC và CNCH; đảm bảo an toàn về PCCC phục vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hộicủa tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, Nghị quyết  của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các văn bản của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác PCCC và CNCH, trong đó chú trọng triển khai thực hiện: Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC; Luật PCCC, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC; các Nghị định của Chính phủ: Số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC,số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 quy định về công tác CNCH của lực lượng PCCCvà số 23/2018/NĐ-CP ngày 23/02/2018 của Chính phủ quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc; Quyết định số 1635/QĐ-TTg ngày 22/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư;Công điện số 1926/CĐ-TTg ngày 02/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác PCCC; Chương trình hành động số 1799-CTr/TU ngày 22/7/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư; Kế hoạch số 538/KH-UBND ngày 21/10/2015 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư và Quyết định số 1635/QĐ-TTg ngày 22/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Quá trình xây dựng, phê duyệt quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội phải gắn với quy hoạch về PCCC và CNCH; quy hoạch cáckhu đô thị, khu dân cư tập trung, khu dân cư có loại hình nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh dịch vụ, chung cư cao tầng phải đảm bảo các điều kiện về giao thông, nguồn nước, thoát nạn, hệ thống kỹ thuật PCCC theo các tiêu chuẩn kỹ thuật và quy phạm pháp luật.

Chủ đầu tư các dự án, công trình phải chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về PCCC và CNCH; phối hợp với các đơn vị liên quan có giải pháp đảm bảo an toàn PCCC cho công trình ngay từ khâu thiết kế, nhất là các cơ sở trọng điểm, nguy hiểm cháy, nổ cao; chỉ được phép đưa các hạng mục công trình vào hoạt động khi đã được nghiệm thu về PCCC theo quy định.

3. Tăng cường tự kiểm tra, đảm bảo công tác PCCC tại các cơ quan, đơn vị và địa phương; củng cố lực lượng PCCC tại chỗ và trang bị bổ sung các phương tiện chữa cháy, CNCH cần thiết đáp ứng yêu cầu chữa cháy và CNCH ban đầu tại các cơ sở thuộc phạm vi quản lý của mình;tăng cường xây dựng, phát triển phong trào toàn dân PCCC và CNCH; củng cố lực lượng dân phòng, PCCC cơ sở và chuyên ngành; hướng dẫn người dân thực hiện các nội quy, quy định về PCCC, trang bị các phương tiện PCCC đáp ứng yêu cầu chữa cháy tại chỗ.

4. Công an tỉnh:

- Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn, huấn luyện nghiệp vụ về PCCC và CNCH. Tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch tập huấn nghiệp vụ PCCC và CNCH theo yêu cầu tại Kế hoạch số 53/KH-BCA-C66 ngày 22/3/2018 của Bộ Công an.

- Nâng cao chất lượng công tác quản lý Nhà nước về PCCC và CNCH,trong đó chú trọng công tác PCCC trong đầu tư xây dựng; tăng cường kiểm tra công tác PCCC, nhất là đối với nhà cao tầng, chợ, trung tâm thương mại, cơ sở kinh doanh karaoke, vũ trường, các lĩnh vực kinh doanh có nguy cơ dễ xảy ra cháy, nổ,...Trước mắt, chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, các địa phương thành lập đoàn kiểm tra về công tác PCCC và CNCH tại cơ sở kinh doanh karaoke, các Nhà cao tầng, vũ trường, trung tâm thương mại, chợ; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi sai phạm và làm rõ trách nhiệm các tập thể, cá nhân có liên quan,báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/5/2018.

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn chỉ đạo lực lượng Kiểm lâm và các chủ rừng làm tốt công tác PCCC rừng, tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra các khu rừng trọng điểm; tuyên truyền về PCCC cho các chủ rừng và người dân kiến thức phòng ngừa về PCCC khi hoạt động trong rừng, ven rừng.

- Phối hợp với Cảng vụ Hà Tĩnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên Phòng tỉnh, Sở Giao thôngVận tải tổ chức hướng dẫn, kiểm tra các điều kiện an toàn PCCC và CNCH đối với các phương tiện tàu thuyền, ô tô vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ, vận chuyển hành khách theo quy định của pháp luật.

- Những vụ cháy, nổ gây thiệt hại nghiêm trọng, hay có dấu hiệu tội phạm phải tập trung điều tra, kết luận rõ nguyên nhân, xử lý đúng người, đúng tội, không để lọt tội phạm; nhằm răn đe tội phạm, giáo dục, phòng ngừa chung, đồng thời làm rõ trách nhiệm các cơ quan liên quan trong quản lý nhà nước, thanh tra, kiểm tra, cấp phép...Trước mắtkhẩn trương điều tra làm rõ vụ việc cháy cơ sở karaoke Kingdom tại thành phố Hà Tĩnh vào ngày 25/3/2018.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, xây dựng và thực tập các phương án chữa cháy, CNCH nhà cao tầng, trên sông, trên biển, rừng… có huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia; tham mưu, đề xuất Bộ Công antrang cấp, đầu tư phương tiện chữa cháy cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp; chuẩn bị các điều kiện cần thiết để xây dựng các đội PCCC và CNCH khu vực.

5. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Hà Tĩnh, Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hướng dẫn kiến thức về PCCC và CNCH; nhất là các biện pháp thoát nạn, cứu người; phê phán các hành vi thiếu trách nhiệm, vi phạm quy định về PCCC và CNCH; kịp thời nêu gương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến về PCCC và CNCH.

Yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và người đứng đầu các đơn vị, doanh nghiệp chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung trên; định kỳ 6 tháng (trước 15/5), 01 năm (trước 15/11) tổng hợp kết quả, báo cáo UBND tỉnh (qua Công an tỉnh để tổng hợp).Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đôn đốc việc triển khai thực hiện, định kỳ báo cáo UBND tỉnh theo quy định./.

 

Tags:
Tin mới hơn
Người dân cần biết
  • Thanh tra: 069.29 28 111
  • CSGT: 069.29 28 299
  • Trực ban: 069.29 26 112
  • Trực ban hình sự: 069.29 28 312
  • Phòng quản lý XNC: 069.29 28 672
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 17645408