Tin tổng hợp

Tăng cường công tác dân vận, xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới

07/02/2018 10:02

Chiều 06/02/2018, tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp với Ban Dân vận Trung ương, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên tổ chức Hội nghị giao ban Ban Chỉ đạo “Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ)” nhằm kiểm điểm, đánh giá thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ và công tác dân vận năm 2017, đề ra phương hướng, nhiệm vụ phối hợp năm 2018.

 

Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo “Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ” Trung ương chủ trì Hội nghị. Cùng dự có các đồng chí: Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo “Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ” Trung ương; Nguyễn Lam, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương và các đồng chí thành viên trong Ban Chỉ đạo.

Báo cáo tại Hội nghị nêu rõ, năm 2017, lực lượng Công an các cấp đã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên tiếp tục tham mưu cho Ban Chỉ đạo “Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ” các cấp chỉ đạo đẩy mạnh việc thực hiện các nội dung chương trình công tác tiếp theo của Chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTW ngày 01/8/2013 về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”. Qua đó phát huy sức mạnh của toàn dân trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, công tác phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm gắn kết chặt chẽ với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước khác của Đảng, Nhà nước, địa phương với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng; nhiều mô hình, điển hình hiệu quả được phổ biến, nhân rộng góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Những kết quả đạt được từ phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, các phong trào thi đua trong cả nước.

 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn phát biểu kết luận Hội nghị.


Thực hiện Chương trình phối hợp số 38-CTr/BDVTW-BCA ngày 15/6/2016 giữa Ban Dân vận Trung ương và Bộ Công an năm 2017, lực lượng Công an nhân dân đã phối hợp với Ban Dân vận các cấp triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp công tác dân vận giai đoạn 2016 – 2021. Tăng cường phối hợp thực hiện các mặt công tác như tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tổ chức các diễn đàn Công an lắng nghe ý kiến nhân dân, mở các lớp bổi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận cho lãnh đạo phòng và cán bộ làm công tác xây dựng phong trào các đơn vị, địa phương, cụ thể công tác dân vận trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số… Hầu hết Công an các đơn vị, địa phương đều có kết hoạch thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2017 – 2020. Trên lĩnh vực an ninh, trật tự, lực lượng Công an nhân dân và Ban Dân vận các cấp tiếp tục phối hợp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp chỉ đạo về công tác dân vận gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; tiếp tục nắm tình hình nhân dân, dân tộc, tôn giáo, trao đổi thông tin, góp phần giải quyết các vấn đề phức tạp. 

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đánh giá cao sự hỗ trợ, phối hợp của Ban Dân vận Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, đặc biệt là ở cơ sở; đồng thời khẳng định những hiệu quả mang lại trong quan hệ phối hợp, hiệp đồng gắn bó truyền thống giữa lực lượng Công an nhân dân với Ban Dân vận Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên các cấp trên các mặt công tác đảm bảo an ninh, trật tự.

Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh, thời gian tới, Bộ Công an phối hợp với Ban Dân vận Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên tiếp tục phát huy các kết quả, những bài học kinh nghiệm đã đạt được trong công tác phối hợp, chỉ đạo, hướng dẫn đôn đốc thực hiện Chương trình phối hợp về thực hiện công tác dân vận, Chương trình phối hợp về “Đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”. Trong đó, Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục tham mưu cho cấp ủy và chính quyền các cấp tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp nêu trên; gắn kết phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước khác của Đảng và Nhà nước. Duy trì xây dựng và nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến theo hướng “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải”, tổ chức cam kết xây dựng khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường an toàn về an ninh, trật tự; đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Không ngừng đổi mới nội dung, hình thức phong Toàn dân bảo vệ ANTQ, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội cho phù hợp với tình hình hiện nay; phối hợp nâng cao chất lượng nội dung tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

 

Toàn cảnh Hội nghị.


Bên cạnh đó, cần củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo “Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ” Trung ương và Ban Chỉ đạo “Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ” từ cấp tỉnh đến cơ sở. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo nhằm kịp thời phát huy các mặt tích cực, khắc phục những thiếu sót, tồn tại; thường xuyên làm tốt công tác thi đua, khen thưởng; rà soát, bồi dưỡng các nhân tố mới trong phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. 

Theo CTTĐT Bộ Công an
Tags:
Tin mới hơn
Người dân cần biết
  • Thanh tra: 069.29 28 111
  • CSGT: 069.29 28 299
  • Trực ban: 069.29 26 112
  • Trực ban hình sự: 069.29 28 312
  • Phòng quản lý XNC: 069.29 28 672
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 16745148