Phổ biến giáo dục pháp luật

Tăng cường công tác quản lý vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ pháo và đèn trời trước trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất

12/01/2018 01:55

Ban Chỉ đạo thực hiện Pháp lệnh quản lý vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ pháo và đèn trời huyện Hương Sơn vừa tổ chức họp triển khai nhiệm vụ về quản lý vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ pháo và đèn trời trước trong và sau tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Theo đó lãnh đạo Công an huyện đã thông qua kế hoạch mở đợt cao điểm thực hiện pháp lệnh số 16/2011/QH12, luật số 14/2017/QH14, Nghị định 36/2009/CP,  Quyết định 95/2009 của Thủ tướng Chính Phủ về quản lý vũ khí, vật liệu nổ,  công cụ hỗ trợ,  pháo và đèn trời trước,  trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.  Trong đó,  tập trung vào một số nội dung như: Thành lập BCĐ thực hiện pháp lệnh 16, luật 14, nghị định 36, quyết định 95 ở các cấp. Chủ động có phương án phân công cán bộ tăng cường xuống cơ sở phối hợp thực hiện hiệu quả các biện pháp vận động, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và đấu tranh, ngăn chặn các vi phạm về pháo trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu; tập trung chỉ đạo nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, nhất là quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo và đèn trời. Thực hiện đa dạng các hoạt động tuyên truyền bằng nhiều hình thức gắn với việc ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của Chính phủ và của UBND huyện. 

ánh dương
Tags:
Tin mới hơn
Người dân cần biết
  • Thanh tra: 069.29 28 111
  • CSGT: 069.29 28 299
  • Trực ban: 069.29 26 112
  • Trực ban hình sự: 069.29 28 312
  • Phòng quản lý XNC: 069.29 28 672
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 17714899