Tin hoạt động

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng - An ninh.

13/03/2017 07:12

Chiều ngày 13/3, Đảng ủy Công an tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và 10 năm thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khoá XVI về tăng cường lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh trong tình hình mới. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo, Ban Nội chính Tỉnh uỷ. Về phía Công an tỉnh có các đồng chí trong Ban Thường vụ, lãnh đạo Công an tỉnh, lãnh đạo các phòng nghiệp vụ. Đại tá Lê Văn Sao - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị
 

Tại hội nghị, Thượng tá Nguyễn Thanh Liêm -  Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã trình bày báo cáo tổng kết việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Thời gian qua, Ban Thường vụ Đảng ủy đã thường xuyên tổ chức học tập và quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, của tỉnh về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị. Cấp ủy chỉ huy các cấp trong Công an tỉnh luôn nắm vững nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt cũng như chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của đảng bộ, chi bộ mình và mối quan hệ giữa các cấp ủy đảng trong Công an tỉnh với các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp trong phối hợp, hướng dẫn công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn và xây dựng lực lượng CAND. Hàng năm và theo nhiệm kỳ, Đảng ủy Công an tỉnh và cấp ủy cơ sở  đều ban hành nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ chính trị của đơn vị, xác định rõ mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm và giải pháp thực hiện; đồng thời căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ cụ thể để ban hành các nghị quyết chuyên đề lãnh đạo từng lĩnh vực công tác. Quá trình tổ chức thực hiện, Ban thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh, các cấp ủy cơ sở coi trọng và tổ chức tốt công tác kiểm tra, giám sát. Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh thường xuyên quan tâm, chăm lo xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đảng viên trên cả 3 mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức; thực hiện nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình, phê bình, đánh giá phân loại tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên.

 
Thượng tá Nguyễn Thanh Liêm -  Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh thông qua báo cáo tổng kết việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị
 

Các cấp ủy trong Công an Hà Tĩnh thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chăm lo xây dựng các tổ chức Đoàn Thanh niên và Hội Phụ nữ phát triển về mọi mặt, tạo cơ chế và điều kiện thuận lợi để Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ hoạt động, phát huy tính tự chủ. Đảng ủy, Ban Thường vụ đã triển khai, thực hiện nghiêm túc các quy định của Trung ương, các thông tư của Bộ trưởng trên tất cả các khâu của công tác cán bộ. Thực hiện tốt các nguyên tắc tập trung dân chủ đi đối với tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, nguyên tắc tự phê bình và phê bình, nguyên tắc kỷ luật tự giác, đoàn kết nội bộ trong tổ chức và sinh hoạt đảng.

Việc sắp xếp tổ chức bộ máy trong thời gian qua đã chấp hành nghiêm túc các quy định của Bộ Công an và phát huy tốt trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Thường xuyên kiểm tra, rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật để từ đó phát hiện, đề xuất xử lý các văn bản không còn phù hợp với tình hình thực tế. Tổ chức rà soát các thủ tục hành chính và thực hiện việc cắt giảm thời gian giải quyết các thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trên một số lĩnh vực cụ thể.

 
Đại tá Võ Văn Minh - UVBTV Đảng ủy - Trưởng Phòng PX16 thông qua báo cáo 10 năm thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI về tăng cường lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng – an ninh trong tình hình mới.
 

Báo cáo tại hội nghị cũng đã nêu rõ những kết quả nổi bật của Đảng ủy Công an tỉnh sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI về tăng cường lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng – an ninh trong tình hình mới. Đặc biệt, việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 05 đã tạo sự chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, đảng viên, cán bộ và chiến sỹ. Đảng bộ Công an tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức sơ, tổng kết các chuyên đề liên quan đến ANTT. Tiếp tục chỉ đạo làm tốt công tác xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân gắn với nền quốc phòng toàn dân. Nắm tình hình địa bàn, tuyến, lĩnh vực trọng điểm, từng bước xây dựng, phát triển tiềm lực, đầu tư thiết bị, phương tiện, vũ khí, công cụ hỗ trợ. Xây dựng và duy trì các mô hình, điển hình tiên tiến trong Phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc phù hợp với đặc điểm vùng dân cư và điều kiện kinh tế, xã hội của từng địa bàn gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân nêu cao ý thức cảnh giác, tích cực tham gia tấn công trấn áp tội phạm, thực hiện các quy định của pháp luật về đảm bảo ANTT, ATGT. Đảng ủy Công an tỉnh chủ động phối hợp với các ban ngành, đoàn thể quần chúng thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về ANTT, trọng tâm là công tác quản lý xuất nhập cảnh, quản lý người nước ngoài, quản lý nhân, hộ khẩu, tạm trú, tạm vắng, ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT, quản lý vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, công tác đảm bảo TTATGT, công tác phòng chống cháy nổ. Đảng ủy Công an tỉnh thường xuyên chỉ đạo phổ biến, quán triệt thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng. Tập trung chỉ đạo đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng. Đảng ủy Công an tỉnh thường xuyên phối hợp với lực lượng Quân đội, Biên phòng xây dựng triển khai kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn hoạt động của các loại tội phạm , tệ nạn xã hội, phối hợp mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT.

 
Đồng chí đại tá Lê Văn Sao – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu kết luận hội nghị
 

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tá Lê Văn Sao – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh thời gian tới Đảng ủy Công an tỉnh cần nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy Đảng, đổi mới mạnh mẽ tác phong, lề lối làm việc của BCH, BTV Đảng ủy; Nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của BCH trên cơ sở phát huy tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, chuyên sâu, hiệu quả tập trung ưu tiên cho lực lượng trực tiếp chiến đấu và Công an cấp huyện. Đồng chí Giám đốc đề nghị Đảng ủy Công an tỉnh tiếp tục thực hiện Nghị quyết 05 với các nội dung trọng tâm: Tiếp tục tham mưu cho cấp ủy chính quyền thực hiện có hiệu quả các chủ trương, giải pháp của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng an ninh. Chủ động nắm, phân tích, dự báo tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn âm mưu và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Tập trung triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm gắn với đẩy mạnh công tác đấu tranh, xử lý triệt để các loại tội phạm. Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về ANTT gắn với nâng cao trách nhiệm, hiệu quả hoạt động của các lực lượng Cảnh sát khu vực, Công an phụ trách xã về ANTT và lực lượng Công an xã ở cơ sở. Phối hợp với lực lượng vũ trang tỉnh xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh. Tiếp tục thực hiện tốt công tác đối ngoại, mở rộng quan hệ hợp tác về quốc phòng an ninh với các nước trong khu vực. Thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, ý thức trách nhiệm, nâng cao trình độ nghiệp vụ, năng lực công tác chuyên môn cho lực lượng Công an các cấp, đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới.

Anh Lê - Sỹ Quý
Tags:
Tin mới hơn
Người dân cần biết
  • Thanh tra: 069.29 28 111
  • CSGT: 069.29 28 299
  • Trực ban: 069.29 26 112
  • Trực ban hình sự: 069.29 28 312
  • Phòng quản lý XNC: 069.29 28 672
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 15171083