Thông báo công an tỉnh

Thông báo

13/06/2013 11:44

Về việc lịch tiếp công dân định kỳ của Giám đốc Công an tỉnh

Thực hiện Quyết định 885/QĐ-TTg ngày 14 tháng 6 năm 2010 cả Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đổi mới công tác tiếp công dân và Kế hoạch số 107/KH-CAT ngày 04/8/2011 của Công an tỉnh về triển khai, thực hiện Thông tư số 50/2011/TT-BCA ngày 11/7/2011 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định lịch tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong Công an nhân dân, Thanh tra Công an tỉnh đã tham mưu cho Giám đốc ban hành quy chế tiếp công dân của Công an tỉnh trong đó quy định: Giám đốc Công an tỉnh tiếp công dân định kỳ vào ngày 20 hàng tháng. Nếu ngày đó trùng vào ngày nghỉ thì lịch tiếp chuyển sang ngày làm việc tiếp theo.

Trung tâm thông tin chỉ huy (trích sao)
Tags:
Tin mới hơn
Người dân cần biết
  • Thanh tra: 069.29 28 111
  • CSGT: 069.29 28 299
  • Trực ban: 069.29 26 112
  • Trực ban hình sự: 069.29 28 312
  • Phòng quản lý XNC: 069.29 28 672
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 19300756