Thông báo công an tỉnh

Thông báo Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật thi hành án hình sự

23/09/2016 10:21

Căn cứ Điều 39 Luật thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 01/7/2010 về công khai kết luận thanh tra; Điều 46 Nghị định 86/2011/NĐ-CP ngày 29/11/2011 về hướng dẫn thực hiện Luật thanh tra, ngày 13/9/2016 Thanh tra Công an tỉnh ra Thông báo số 28/TB-PV24 thông báo Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về thi hành án hình sự tại UBND cấp huyện, xã (từ ngày 01/01/2013 đến 31/3/2016). Toàn văn Thông báo có tại văn bản đính kèm:

THÔNG BÁO KẾT LUẬN THANH TRA

Việc chấp hành các quy định pháp luật về thi hành án hình sự

    Ngày 02/9/2016, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Kết luận thanh tra số 02/KL-CAT-PV24 về thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về thi hành án hình sự của  UBND các huyện Thạch Hà, Hương Khê, Cẩm Xuyên; UBND các xã Cẩm Minh, Cẩm Quan, Cẩm Lĩnh thuộc huyện Cẩm Xuyên; UBND các xã Gia Phố, Phú Gia, UBND thị trấn Hương Khê thuộc huyện Hương Khê; UBND các xã Thạch Tân, Thạch Vĩnh, UBND thị trấn Thạch Hà thuộc huyện Thạch Hà (từ ngày 01/01/2013 đến 31/3/2016).
Căn cứ Điều 39 Luật thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 01/7/2010 về công khai kết luận thanh tra; Điều 46 Nghị định 86/2011/NĐ-CP ngày 29/11/2011 về hướng dẫn thực hiện Luật thanh tra.
Thanh tra Công an tỉnh Hà Tĩnh thông báo Kết luận thanh tra như sau:
I. TÌNH HÌNH CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ TRÊN ĐỊA BÀN
Hà Tĩnh có 13 đơn vị hành chính huyện, thành phố, thị xã, diện tích 5997,3 km2, dân số hơn 1,2 triệu người là địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự. Hàng năm có hơn 400 người chấp hành xong án phạt tù, đặc xá về trên địa bàn tỉnh. Thời gian qua việc triển khai thực hiện công tác thi hành án hình sự (THAHS) trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Các quyết định, bản án được thi hành kịp thời, các đối tượng chấp hành án tại nơi cư trú đều có hồ sơ theo dõi, giám sát chặt chẽ; các đối tượng chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm, tạo điều kiện tái hòa nhập cộng đồng, hạn chế đối tượng tái phạm, góp phần bảo đảm tình hình ANTT trên địa bàn.  
Từ ngày 01/01/2013 đến 31/3/2016, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Hương Khê đã điều tra khởi tố 412 vụ, 837 bị can. Tội phạm xẩy ra trên địa bàn chủ yếu là trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, cướp tài sản, cưỡng đoạt tài sản, mua bán chất ma túy, đánh bạc. Số đối tượng chấp hành án hình sự trên địa bàn 03 huyện được thanh tra gồm: Tù có thời hạn: 533 đối tượng; Cải tạo không giam giữ: 31 đối tượng; Án treo: 461 đối tượng.
II. KẾT QUẢ THANH TRA 
A. Đối với UBND cấp huyện
1. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật về thi hành án hình sự (THAHS):
1.1. Về tiếp nhận, lưu giữ các văn bản  chỉ đạo của cấp trên
03/03 UBND huyện được thanh tra về cơ bản đã tiếp nhận, giao Công an huyện là cơ quan thường trực về thi hành án hình sự lưu giữ đầy đủ văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo của cấp trên về thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng  đồng.
1.2. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật 
Ưu điểm: 3/3 UBND cấp huyện đã tiếp nhận và lưu giữ một số văn bản quy phạm luật và văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác thi hành án hình sự, tái hòa nhập cộng đồng để tổ chức triển khai thực hiện trên địa bàn. UBND các huyện đã quan tâm chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật,hàng năm đều bố trí ngân sách phục vụ cho công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Điển hình: UBND huyện Thạch Hà, Hương Khê đã tổ chức Hội nghị quán triệt Luật Thi hành án hình sự cho cán bộ chủ chốt cấp huyện và cấp xã.  
Tồn tại:  
- Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng còn mang tính hình thức, chưa duy trì thường xuyên, hiệu quả chưa cao. 
- Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật UBND các huyện chưa xây dựng đề cương và hướng dẫn UBND cấp xã căn cứ vào tình hình thực tế ở địa phương để tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng.
- Một số kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của UBND các huyện có nội dung tuyên truyền pháp luật về thi hành án hình sự, tái hòa nhập cộng đồng nhưng tại báo cáo kết quả tự kiểm tra không phản ánh kết quả thực hiện. Cá biệt, từ năm 2013-2016 trong kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật của UBND huyện Cẩm Xuyên không có nội dung tuyên truyền Luật thi hành án hình sự. 
- Thực hiện Công văn số 182/STTTT-BCXB  ngày 12/8/2013 của Sở Thông tin và tuyên truyền tỉnh Hà Tĩnh về việc tuyên truyền đặc xá năm 2013 nhưng  Phòng Văn hóa - Thông tin các huyện không tham mưu UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo Đài phát thanh, truyền hình huyện, Văn hóa các xã, thị trấn tổ chức thực hiện.   
2. Việc chỉ đạo tổ chức phối hợp giữa các cơ quan có liên quan, UBND cấp xã trong thi hành án hình sự tại nơi cư trú:
Ưu điểm: 2/3 UBND cấp huyện đã ban hành văn bản chỉ đạo các cơ quan chức năng, UBND cấp xã trong công tác thi hành án hình sự nhất là chỉ đạo Cơ quan thi hành án hình sự Công an các huyện ban hành nhiều kế hoạch, công văn chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra Công an cấp xã, UBND cấp xã trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình theo quy định của Luật Thi hành án hình sự. Vì vậy, trong thời gian từ 01/01/2013 đến 31/3/2016 trên địa bàn 03 huyện được thanh tra không xảy ra khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc thi hành án hình sự.
Tồn tại: 
- 1/3 UBND huyện chưa ban hành văn bản chỉ đạo tổ chức phối hợp giữa các cơ quan có liên quan, UBND cấp xã trong thi hành án hình sự tại nơi cư trú (UBND huyện Hương Khê).
- Văn phòng và các phòng Tư pháp, Văn hóa -Thông tin, Lao động - Thương binh và xã hội thuộc 3/3 UBND huyện  được thanh tra chưa phối hợp với Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện để tham mưu UBND huyện thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật Thi hành án hình sự.  
3. Công tác tổ chức thực hiện và chỉ đạo các cơ quan đoàn thể, các tổ chức xã hội, UBND cấp xã thực hiện công tác tái hòa nhập cộng đồng. 
Ưu điểm:
- 2/3 UBND huyện đã ban hành văn bản chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, UBND cấp xã tổ chức triển khai thực hiện Nghị định 80/2011/NĐ-CP trên địa bàn. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao Cơ quan thi hành án hình sự Công an các huyện đã phối hợp các phòng, ban liên quan hướng dẫn UBND cấp xã tiếp nhận, quản lý, giám sát, giáo dục các đối tượng tù tha về địa phương, tạo điều kiện thuận lợi để các đối tượng tái hòa nhập cộng đồng, hạn chế  tái phạm (UBND huyện Thạch Hà, UBND huyện Hương Khê). 
- Điển hình: Từ năm 01/01/2013 đến 31/3/2016, UBND huyện Thạch Hà đã ban hành 03 kế hoạch, 02 quyết định, 04 công văn chỉ đạo triển khai thực hiện trên địa bàn huyện. UBND huyện Thạch Hà được chọn là đơn vị làm điểm của tỉnh, tháng 06/2014 UBND huyện Thạch Hà đã xây dựng Kế hoạch 64/KH-UBND ngày 28/7/2014 tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện công tác thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng. Kết quả từ năm 2013- 2016, có nhiều người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương đi học nghề, có kinh tế ổn định, trở thành công dân tiêu biểu trên địa bàn như: Mô hình VAC của anh Dương Văn Anh ở Thạch Khê, anh Trương Văn Trường ở xã Bắc Sơn và mô hình cơ sở sản xuất chế tác đá Granit của anh Lê Văn Thái ở xã Thạch Thắng. 
Tồn tại:
- 1/3 UBND huyện không ban hành văn bản chỉ đạo các cơ quan đoàn thể, các tổ chức xã hội, UBND cấp xã thực hiện công tác tái hòa nhập cộng đồng. Cá biệt đã tiếp nhận Công văn 586/UBND-NC ngày 12/3/2012 và Kế hoạch 295/KH-UBND ngày 23/7/2012 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về triển khai thực hiện Nghị định 80/2011/NĐ-CP nhưng UBND huyện không xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện (UBND huyện Cẩm Xuyên).
- Các phòng, ban thuộc UBND huyện nhất là Phòng Lao động – Thương binh xã hội chưa kịp thời tham mưu UBND huyện ban hành văn bản, kế hoạch triển khai thực hiện trên địa bàn (Phòng Lao động – Thương binh xã hội các huyện Hương Khê, Cẩm Xuyên).
 - 3/3 UBND huyện chưa ban hành văn bản cũng như chưa có cơ chế, chính sách cụ thể về tạo việc làm, vay vốn hỗ trợ sản xuất, dạy nghề cho những người chấp hành xong án phạt tù về nơi cư trú có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
- Công tác kiểm tra đôn đốc UBND cấp xã thực hiện việc tiếp nhận, quản lý, giáo dục, giám sát người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng chủ yếu đang giao cho Cơ quan thi hành án hình sự Công an các huyện thực hiện, 3/3 UBND huyện chưa ban hành văn bản chỉ đạo phối hợp giữa các cơ quan, ban ngành liên quan theo quy định.
B. Đối với UBND cấp xã
1. Việc chấp hành pháp luật về thi hành án hình sự
1.1. Việc phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật về thi hành án hình sự. 
Ưu điểm: 
- 9/9 UBND cấp xã cơ bản đã tiếp nhận, lưu giữ một số văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản chỉ đạo liên quan đến công tác THAHS và tái hòa nhập cộng đồng như: Luật thi hành án hình sự, Nghị định 80/2011/NĐ-CP, Thông tư 08/2012/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC hướng dẫn rút ngắn thời gian thử thách trong thi hành án phạt tù cho hưởng án treo; Thông tư 09/2012/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC hướng dẫn việc giảm, miễn thời gian chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ... để tổ chức tuyên truyền và triển khai thực hiện trên địa bàn.
- Việc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đã được UBND cấp xã quan tâm, chỉ đạo thực hiện. Hàng năm, UBND các xã, thị trấn đều ban hành kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn, trong đó có nội dung tuyên truyền công tác thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng. Việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật chủ yếu lồng ghép trong các cuộc họp, giao ban UBND xã, thị trấn, qua hệ thống truyền thanh của các xã, thị trấn, phối hợp với các đoàn trợ giúp pháp lý lưu động cấp huyện để tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho nhân dân; phối hợp với các ngành đoàn thể có liên quan để tuyên truyền đến các hội viên. Thông qua công tác tuyên truyền đã nâng cao nhận thức của cán bộ, nhân dân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về thi hành án hình sự,nhất là các đối tượng đang chấp hành án hình sự tại nơi cư trú.
- Điển hình: 
+ UBND thị trấn Hương Khê đã tổ chức cấp phát tài liệu gồm 01 quyển Luật thi hành án hình sự và Nghị định 80/2011/NĐ-CP cho 19 tổ dân phố; ban hành Công văn số 15/CV-UBND ngày 02/4/2015 hướng dẫn công tác tuyên tuyền, phổ biến, giáo dục pháp luật quý II năm 2015, trong đó yêu cầu các ban, ngành, đoàn thể và tổ dân phố tập trung tuyên truyền Luật thi hành án hình sự, Nghị định 80/2011/NĐ-CP và Nghị định 10/2012/NĐ-CP;
+ UBND xã Phú Gia, huyện Hương Khê tổ chức Hội nghị tuyên truyền Luật thi hành án hình sự năm 2010 cho 245 người; 
+ UBND xã Thạch Vĩnh, Thạch Tân chủ trì phối hợp Phòng Tư pháp huyện Thạch Hà tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức xã, bí thư, thôn trưởng, công an viên, Trưởng phó các đoàn thể và thành viên, trong đó có nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thi hành án hình sự. 
+ UBND thị trấn Thạch Hà tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, thành phần tham gia gồm: Thường vụ Đảng ủy, Thường trực HĐND, MTTQ, các ban ngành đoàn thể, bí thư, tổ trưởng, Công an viên… nội dung Hội nghị có phổ biến, giáo dục pháp luật về thi hành án hình sự.
- Tồn tại: Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng đã được tổ chức thực hiện nhưng chưa thường xuyên, liên tục, còn mang tính hình thức, hiệu quả chưa cao. 2/9 UBND cấp xã được thanh tra từ năm 2013-2016 trong kế hoạch tuyên truyền, giáo dục pháp luật không có nội dung tuyên truyền Luật Thi hành án hình sự và các văn bản liên quan (xã Cẩm Quan, Cẩm Minh).
1.2 Việc thực hiện sự chỉ đạo của UBND cấp huyện và các cơ quan liên quan trong việc chấp hành pháp luật về thi hành án hình sự tại địa phương:
- Ưu điểm: Thực hiện sự chỉ đạo của UBND cấp huyện và các cơ quan liên quan trong việc chấp hành pháp luật về thi hành án hình sự, 9/9 UBND cấp xã đã thông qua các cuộc họp, giao ban của UBND chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể nhất là lực lượng Công an cấp xã kịp thời tham mưu Chủ tịch UBND cấp xã tổ chức thực hiện. 
- Tồn tại: 9/9 UBND cấp xã chưa ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện việc chấp hành pháp luật về thi hành án hình sự tại địa phương.Việc thực hiện sự chỉ đạo của UBND cấp huyện và các cơ quan liên quan trong việc chấp hành pháp luật về thi hành án hình sự tại địa phương, Chủ tịch UBND cấp xã chủ yếu giao Công an cấp xã tổ chức thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ nên chưa huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong thực hiện công tác này.
  2. Việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn về giám sát, giáo dục người được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù; chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ, cấm cư trú, quản chế, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định, tước một số quyền công dân, án treo; giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người chưa thành niên:
Ưu điểm: 
- 9/9 UBND cấp xã đã cơ bản thực hiện đúng nhiệm vụ của UBND cấp xã có người chấp hành án tại nơi cư trú như: Tiếp nhận hồ sơ, ra quyết định phân công người quản lý, giám sát giáo dục người chấp hành án, tạo điều kiện để người chấp hành án lao động, học tập bình thường; yêu cầu người chấp hành án cam kết và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình; Lập hồ sơ đề nghị xem xét việc rút ngắn thời gian chấp hành án cho các đối tượng theo quy định. Chỉ đạo lực lượng Công an cấp xã định kỳ triệu tập số đối tượng chấp hành án hình sự tại nơi cư trú lên UBND cấp xã viết kiểm điểm. Định kỳ có báo cáo nhận xét của người giám sát, Bản kiểm điểm của người chấp hành án và có xác nhận người quản lý, giám sát và Trưởng Công an cấp xã.  
- Công an cấp xã đã mở sổ theo dõi, quản lý các loại đối tượng trên địa bàn. Hồ sơ quản lý, theo dõi, giám sát đối tượng chấp hành án tại nơi cư trú được Cơ quan THAHS Công an cấp huyện lập, bàn giao cho Công an xã, thị trấn đầy đủ; Biểu mẫu, tài liệu có trong hồ sơ thực hiện đúng theo quy định của Bộ Công an.
 - Đối với số đối tượng chấp hành án tại nơi cư trú đều chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chưa phát hiện đối tượng nào vi phạm pháp luật.
Tồn tại:
- Một số UBND cấp xã chưa mở sổ theo dõi quá trình chấp hành án đối với người chấp hành hình phạt tù cho hưởng án treo; hồ sơ theo dõi, quản lý đối tượng chấp hành án treo sắp xếp lộn xộn, không đóng thành tập theo quy định (UBND xã Cẩm Lĩnh).
- Một số đối tượng không có mặt tại địa phương để thi hành bản án, nhưng UBND  cấp xã chưa kịp thời xác minh, báo cáo Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện để xử lý theo quy định (UBND thị trấn Hương Khê).  
- Việc phân công người trực tiếp giám sát, giáo dục người chấp hành án chưa thực hiện đúng quy định như: Cơ quan THAHS Công an huyện chưa bàn giao hồ sơ nhưng UBND cấp xã đã ra Quyết định phân công người giám sát, giáo dục hoặc ra quyết định phân công người giám sát, giáo dục chưa đúng thời gian quy định; thay đổi người giám sát, giáo dục nhưng không có Quyết định của Chủ tịch UBND cấp xã (UBND xã Gia Phố, Thạch Tân, Cẩm Minh, Cẩm Lĩnh, Cẩm Quan).  
- Một số hồ sơ theo dõi người chấp hành phạt tù cho hưởng án treo không có Bản nhận xét của người được phân công quản lý, giám sát, giáo dục hoặc Bản nhận xét chấp hành án của đối tượng không có xác nhận của người được phân công giám sát và Trưởng Công an xã (UBND xã Phú Gia, Gia Phố, Cẩm Minh).
- Tại thời điểm thanh tra có một số người được hưởng án treo do UBND cấp xã quản lý không có mặt tại địa phương nhưng UBND cấp xã không báo cáo Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện hoặc chưa làm các thủ tục theo quy định để lưu hồ sơ như:
+ Đối tượng Nguyễn Đình Cương ở tổ 1, thị trấn Hương Khê can tội: Đánh bạc, án phạt 09 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 18 tháng, sau khi Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Hương Khê bàn giao hồ sơ, đối tượng bỏ đi làm ăn khỏi nơi cư trú không báo cáo chính quyền địa phương.
+ Đối tượng Lê Mai Quân ở xã Thạch Vĩnh, đang chấp hành án phạt tù cho hưởng án treo tại địa phương đi khỏi nơi cư trú 02 ngày không xin phép chính quyền địa phương.
3. Việc thực hiện các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng cho người chấp hành xong án phạt tù:
Ưu điểm:
- Một số UBND cấp xã đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai Nghị định 80/2011/NĐ-CP trên địa bàn trong nội dung kế hoạch đã phân công trách nhiệm cụ thể cho các ban, ngành để tổ chức thực hiện (UBND thị trấn Hương Khê).
- Số người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương đã được UBND cấp xã phân công người quản lý, giám sát, giáo dục đồng thời động viên, thăm hỏi kịp thời, phối hợp tổ dân phố, thôn xóm tạo điều kiện để nhanh chóng hòa nhập xã hội, hạn chế đối tượng tái phạm. Đáng chú ý, một số đối tượng tù tha về cư trú tại địa phương đã được chính quyền hướng dẫn, tạo điều kiện vay vốn phát triển kinh tế gia đình, trở thành công dân tiêu biểu trên địa bàn như: Anh Võ Văn Hùng, tổ 14, Thị trấn Hương Khê thành lập doanh nghiệp kinh doanh vận tải; anh Lê Xuân Giáp, tổ 2, thị trấn Hương Khê thành lập doanh nghiệp, kinh doanh mỏ cát; anh Trần Quang Thọ, tổ 9, thị trấn Thạch Hà mở cửa hàng kinh doanh; anh Dương Văn Dũng ở Cẩm Minh xây dựng trang trại chăn nuôi; anh Phạm Tiến Phương ở thôn 01, xã Cẩm Lĩnh và anh Trần Văn Toán ở thôn 02, xã Cẩm Lĩnh đóng tàu đánh bắt cá xa bờ.
Tồn tại: 
- 8/9 UBND cấp xã chưa chủ động xây dựng kế hoạch triển khai Nghị định 80/2011/NĐ-CP quy định các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù (UBND các xã Thạch Tân, Thạch Vĩnh, Cẩm Quan, Cẩm Lĩnh, Cẩm Minh, Gia phố, Phú Gia, UBND thị trấn Thạch Hà).
- 9/9 UBND cấp xã chưa lập dự toán kinh phí hàng năm cho công tác tái hòa nhập cộng đồng.
- Một số UBND cấp xã chưa mở sổ theo dõi, quản lý đối tượng chấp hành xong hình phạt tù về cư trú tại địa phương (UBND xã Thạch Tân).
- 9/9 UBND cấp xã, việc hỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù trở về nơi cư trú vay vốn phát triển kinh tế còn hạn chế, chưa có chính sách cụ thể.
III. NGUYÊN NHÂN CỦA TỒN TẠI VÀ HẠN CHẾ
1. Nguyên nhân khách quan.
- UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành một số văn bản tổ chức triển khai thực hiện Luật Thi hành án hình sự và Nghị định 80/2011/NĐ-CP ngày 16/9/2011 quy định các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù nhưng công tác theo dõi, kiểm tra kết quả tổ chức thực hiện chưa được quan tâm. 
- Các quy định về chế độ, chính sách đối với người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng chưa cụ thể, khó áp dụng.
- Kinh phí cho công tác tái hòa nhập đồng đối với UBND các cấp chưa có quy định, hướng dẫn cụ thể nên các đơn vị chưa lập dự toán kinh phí hàng năm cho công tác tái hòa nhập cộng đồng.
- Một số đối tượng chấp hành xong hình phạt tù chưa đến trình diện với chính quyền địa phương hoặc đi làm ăn xa không báo cáo chính quyền địa phương nên khó khăn cho công tác quản lý. 
2. Nguyên nhân chủ quan.
- Nhận thức của người đứng đầu UBND các huyện, xã được thanh tra nhất là người đứng đầu UBND cấp xã về công tác thi hành án hình sự chưa đầy đủ, còn cho rằng đây là nhiệm vụ của ngành Công an nên việc chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể phối hợp tổ chức thực hiện còn hạn chế. 
- Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thi hành án hình sự còn mang tính hình thức, nội dung chưa thiết thực. 
IV. KIẾN NGHỊ
Căn cứ kết quả thanh tra, để đảm bảo thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về thi hành án hình sự, Công an tỉnh Hà Tĩnh kiến nghị  một số nội dung sau:
1.    Đối với UBND các huyện được thanh tra
  - Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Hương Khê tổ chức rút kinh nghiệm, phát huy ưu điểm, kịp thời khắc phục, chấn chỉnh những tồn tại, thiếu sót qua thanh tra đã chỉ ra.
-  Tăng cường công tác kiểm tra, chỉ đạo UBND cấp xã và các bộ phận chức năng tổ chức triển khai thực hiện Luật thi hành án hình sự và Nghị định 80/2011/NĐ-CP. Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên làm rõ trách nhiệm của cá nhân, tập thể về việc không ban hành văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện các văn bản, kế hoạch của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng.
- Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thi hành án hình sự theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Luật Thi hành án hình sự và Điều 12 Nghị định 80/2011/NĐ-CP.
- Thực hiện đầy đủ trách nhiệm của UBND cấp huyện quy định tại Điều 180 Luật Thi hành án hình sự và Điều 30 Luật đặc xá.
- Thực hiện nghiêm túc trách nhiệm của UBND cấp huyện quy định tại Điều 24 Nghị định 80/2011/NĐ-CP ngày 16/9/2011 của Chính phủ.Giao Phòng Lao động – Thương binh và xã hội chủ trì phối hợp với Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện và các ban, ngành liên quan tham mưu UBND huyện có cơ chế, chính sáchgiúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng như tổ chức hỗ trợ việc dạy nghề, vay vốn phát triển kinh tế,  giải quyết việc làm, xóa đói, giảm nghèo; hướng dẫn hoạt động từ thiện, nhân đạo.
- Giao Tòa án nhân dân cấp huyện kiểm tra, rà soát việc cấp giấy xóa án tích cho các trường hợp đã chấp hành xong án phạt tù theo đúng quy định của pháp luật để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.
2.    Đối với UBND các xã, thị trấn được thanh tra
- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tổ chức họp rút kinh nghiệm, kịp thời khắc phục những tồn tại, thiếu sót qua thanh tra đã chỉ ra.
-  Mở hồ sơ tiếp nhận, lưu giữ đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật về thi hành án hình sự và xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện các quy định tại Điều 18 Luật Thi hành án hình sự.
-  Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thi hành án hình sự theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Luật Thi hành án hình sự. 
-  Thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ của UBND cấp xã được giám sát, giáo dục người được hưởng án treo và người chấp hành án cải tạo không giam giữ quy định tại Điều 63, Điều 74 Luật Thi hành án hình sự.
-  Tổ chức thực hiện Điều 25 Nghị định 80/2011/NĐ-CP ngày 16/9/2011 của Chính phủ quy định các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù.
3. Kiến nghị  UBND tỉnh Hà Tĩnh
- Thực hiện Công văn số 586/UBND-NC ngày 12/3/2012 và Kế hoạch 295/KH-UBND ngày 23/7/2012 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về triển khai thực hiện Nghị định số 80/2011/NĐ-CP ngày 16/9/2011 của Chính phủ quy định các biện pháp đảm bảo tái hòa nhập cộng đồng đối với các người chấp hành xong án phạt tù, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra, đánh giá việc tổ chức thực hiệntrên toàn tỉnh, đồng thời có văn bản phê bình các đơn vị không ban hành kế hoạch thực hiện. Tổ chức sơ kết 05 năm thực hiện Nghị định 80/2011/NĐ-CP để đánh giá kết quả thực hiện, rút kinh nghiệm và đề ra các giải pháp trong công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện trong thời gian tới.
- Ban hành văn bản hướng dẫn, chỉ đạo UBND huyện thực hiện chính sách hỗ trợ đối tượng chấp hành xong hình phạt tù về địa phương cư trú có hoàn cảnh khó khăn tái hòa nhập cộng đồng.
- Chỉ đạo cơ quan chức năng tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thi hành án hình sự vào các dịp có Lệnh đặc xá của Chủ tịch nước.
- Căn cứ khoản 6 Điều 23 Nghị định 80/2011/NĐ-CP, đề xuất UBND tỉnh bố trí ngân sách để thực hiện công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù.
4. Kiến nghị Bộ Công an
- Đối với người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng hiện các văn bản quy định chưa cụ thể nhất là chưa có cơ chế, chính sách về vay vốn, bố trí việc làm, đề nghị Bộ Công an sớm ban hành Đề án tái hòa nhập cộng đồng để thống nhất thực hiện trong toàn quốc. 
- Tham mưu Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp, cá nhân tạo việc làm, dạy nghề cho người chấp hành xong án phạt tù giúp họ ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng.


Trên đây là Thông báo Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác thi hành án hình sự của Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh ./.  
 

Anh Thơ -PV24
Tags:
Tin mới hơn
Người dân cần biết
  • Thanh tra: 069.29 28 111
  • CSGT: 069.29 28 299
  • Trực ban: 069.29 26 112
  • Trực ban hình sự: 069.29 28 312
  • Phòng quản lý XNC: 069.29 28 672
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 19818883