Tin hoạt động

Thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 10 BCH Trung ương Đảng khóa XII

13/06/2019 01:59

Chiều ngày 12/6, Công an tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện nội dung Hội nghị lần thứ 10, BCH Trung ương Đảng khóa XII; Nghị quyết số 35-NQ/TW, Chỉ thị số 35-CT/TW, Chỉ thị số 32-CT/TW của Bộ Chính trị. Tham dự hội nghị có lãnh đạo các Phòng chức năng, CBCS Công an tỉnh. Giám đốc Trung tâm Thông tin Công tác tư tưởng Ban tuyên giáo Tỉnh uỷ Hoàng Văn Thanh dự và trực tiếp báo cáo chuyên đề tại Hội nghị.

Cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh tham dự hội nghị
 

Các đại biểu dự hội nghị được thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và quán triệt Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về “Tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại Đảng trong tình hình mới”; Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 172-KH/TU, ngày 3/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng Đại hội XII.

Đồng chí Hoàng Văn Thanh – Giám đốc Trung tâm Thông tin Công tác tư tưởng Ban tuyên giáo Tỉnh uỷ phổ biến các nội dung của hội nghị
 

Sau khi được phổ biến kết quả Hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và quán triệt Nghị quyết số 35-NQ/TW, các chỉ thị của Bộ Chính trị, các đồng chí tham dự hội nghị khẩn trương tổ chức quán triệt các nghị quyết, chỉ thị đến cán bộ, đảng viên và chỉ đạo tổ chức thực hiện; tập trung quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Hồng Nhung - Anh Cường
Tags:
Tin mới hơn
Người dân cần biết
  • Thanh tra: 069.29 28 111
  • CSGT: 069.29 28 299
  • Trực ban: 069.29 26 112
  • Trực ban hình sự: 069.29 28 312
  • Phòng quản lý XNC: 069.29 28 672
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 19838833