Thông báo công an tỉnh

Thông báo thay đổi số điện thoại nội bộ thuộc Tổng đài Công an tỉnh

05/05/2016 02:31

Thực hiện Quyết định số 522/QĐ-BCA-H41 ngày 18/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc đổi số máy điện thoại của ngành Công an; để đảm bảo tính thống nhất và duy trì thông tin liên lạc thông suốt phục vụ công tác chỉ huy, chỉ đạo của lãnh đạo Công an các cấp, Công an tỉnh thông báo như sau:

- Từ 0h00 ngày 07/5/2016 số điện thoại nội bộ thuộc Tổng đài Công an tỉnh thay đổi như sau: Chuyển đổi đầu số máy điện thoại cố định từ 0393888 sang 069292 và giữ nguyên 04 số cuối của số thuê bao.

 Ví dụ: Số máy đang dùng là: 0393888215 từ 0h00 ngày 07/5/2016 chuyển thành số mới là: 0692928215

- Một số thuê bao mới cụ thể:

            + Máy trực ban Công an tỉnh: 0692926112; 0692928387; 0692928239.

+ Máy trực Tổng đài Công an tỉnh: 0692928100; 0692928213; 0692928339.

                                                                                                                                                                                                                                         

Tags:
Tin mới hơn
Người dân cần biết
  • Thanh tra: 069.29 28 111
  • CSGT: 069.29 28 299
  • Trực ban: 069.29 26 112
  • Trực ban hình sự: 069.29 28 312
  • Phòng quản lý XNC: 069.29 28 672
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 19596544