Tìm chủ sở hữu

THÔNG BÁO: Truy tìm chủ sở hữu môtô, xe máy

25/04/2013 08:15

Kính gửi: - Cục C45, C67, E15 Bộ Công an - Phòng PC 45, PC 67, PC52; PV11; CA các tỉnh, TP trực thuộc TW - Đài phát thanh truyền hình tỉnh Hà Tĩnh, báo Hà Tĩnh - Công an các huyện, Thành phố, Thị xã thuộc tỉnh Hà Tĩnh - Đài phát thanh truyền hình Hương Khê - Phòng văn hóa Thông tin huyện Hương Khê

Công an huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh đang tạm giữ một số xe môtô trong các vụ vi phạm hành chính, có đặc điểm như sau:

 

TT

Nhãn hiệu

Màu sơn

Biển số

Số khung, số máy hiện tại

Số khung,

số máy nguyên thủy

1

WAVEα

 

ĐEN BẠC

38F1-6606

SK: RLHHC12188Y028972 

SM: HC12E-1029020

SK: RLHHC12188Y028972 

SM: HC12E-1029020

2

DREAM II

 

NÂU

38F1-0397

SK: C100M-5029164 

SM: C100ME-5029164

SK: C100M-5029164 

SM: C100ME-5029164

3

 

DREAM II

(HONDA)

NÂU

KHÔNG BIỂN

SK: YX100*01873108*

SM: LC150FMG*01873108*

SK: YX100*01873108*

SM: LC150FMG*01873108*

4

 EXCITER

ĐEN VÀNG

37N2-1468

SK: RLCE1S9408Y024809

SM: 1S94-024809

SK: RLCE1S9408Y024809

SM: 1S94-024809

5

 DEAMACO

ĐEN

KHÔNG BIỂN

SK: RL8WCHEHY71001188

SM: VLF1P52FMH-3*70501188*

SK: RL8WCHEHY71001188

SM: VLF1P52FMH-3*70501188*

6

JUPITER

ĐỎ  ĐEN TRẮNG

38H1-1558

SK: VYA-J5VT24YA047012

SM: 5VT2-47012

SK: VYA-J5VT24YA047012

SM: 5VT2-47012

7

DREAM II

(LONCIN)

NÂU

38F1-9071

SK: C100M-0226684 

SM: C100ME-0226684 

SK: C100M-0226684 

SM: C100ME-0226684 

8

HAESUN

ĐỎ ĐEN

29X2-0146

SK: LLCXCHLLXY1051014 

SM: VLFFC1P50FMH*5K201202*

SK: LLCXCHLLXY1051014 

SM: VLFFC1P50FMH*5K201202*

9

DREAM II

 

NÂU

KHÔNG BIỂN

SK: C100M-8082269 

SM:C100ME-8082269 

SK: C100M-8082269 

SM:C100ME-8082269 

 

10

Sirius RC

TRẮNG ĐEN BẠC

38Y1-7521

SK: RLCS5C6409Y159773

SM: 5C64-159783

SK: RLCS5C6409Y159773

SM: 5C64-159783

11

JUPITER V

XANH ĐEN BẠC

38H6-2447

SK: RLCJ5VT105Y069334

SM: 5VT1-69334

SK: RLCJ5VT105Y069334

SM: 5VT1-69334

12

DREAM II

 

NÂU

KHÔNG BIỂN

SK: C100M-0142238

SM: C100ME-0142238

SK: C100M-0142238

SM: C100ME-0142238

13

AIRBLADE

ĐEN

38Y2-2517

SK: RLHJF180XAY128486

SM: JF27E-0131408

SK: RLHJF180XAY128486

SM: JF27E-0131408

14

Sirius

ĐỎ

38N8-1628

SK: RLCS5C6207Y060305 

SM: 5C62-060305

SK: RLCS5C6207Y060305 

SM: 5C62-060305

15

WAVE S

 HONDA

ĐEN

38N6-1984

SK: RLHHC12048Y545276

SM: HC12E-0096266

SK: RLHHC12048Y545276

SM: HC12E-0096266

16

WAVEα

 

XANH

38F7-2277

SK: BỊ TẨY XÓA 

SM: BỊ TẨY XÓA

SK: RLHHC09093Y078..1

SM: HC09E-0077939

17

DREAM II

(VINASIAM)

NÂU

38H6-1943

SK: VSADCG074SA*003353*

SM: VSALC150FMG*000353*

SK: VSADCG074SA*003353*

SM: VSALC150FMG*000353*

18

WAVEα- SINO

(HONGDA)

XANH

38S1-1152

SK: WA110*00001547*

SM:  HD1P53FMH*Y0130067*

SK: WA110*00001547*

SM:  HD1P53FMH*Y0130067*

19

WAVEα HONDA

ĐEN

KHÔNG BIỂN

SK: RLHHC1200AY194688

SM: HC12E-2694720

SK: RLHHC1200AY194688

SM: HC12E-2694720

20

JUPITER MX

 ĐỎ

38N2-2075

SK: RLCJ5B9407Y007926 

SM: 5B94-007926

SK: RLCJ5B9407Y007926 

SM: 5B94-007926

21

JUPITER

 ĐEN

38Y1-1052

SK: RLCJ5B9106Y004709

SM: 5B91-004709

SK: RLCJ5B9106Y004709

SM: 5B91-004709

22

WAVEα HONDA

ĐỎ

38H4-2367

SK: RLHHC09095Y009706

SM: HC09E-5031648

SK: RLHHC09095Y009706

SM: HC09E-5031648

23

 HAYATE

ĐEN VÀNG

KHÔNG BIỂN

SK: RLSCF4EH0B0120201

SM: F4A5-184161

SK: RLSCF4EH0B0120201

SM: F4A5-184161

24

WAVEα HONDA

XANH

38F6-0566

SK:  .......... 1*10361751 *

SM: LỐC TRẮNG

SK:  .......... 1*10361751 *

SM: LỐC TRẮNG

25

FIMEX

 ĐỎ

60S1-3013

SK: VFMPCH053FM *006687* 

SM: VFMZS152FMH*00013187* 

SK: VFMPCH053FM *006687* 

SM: VFMZS152FMH*00013187* 

26

DREAM

 

NÂU

38N1-9615

SK: RLHHA08088Y058892

SM: HA08E-1070417

SK: RLHHA08088Y058892

SM: HA08E-1070417

27

WAVE

ĐỎ ĐEN

38Y1-0379

SK: RLHJC4305AY047381 

SM: JC43E-0851656

SK: RLHJC4305AY047381 

SM: JC43E-0851656

28

 FUTURE

 XANH

38F4-1476

SK: RLHJA0203YY027771 

SM: JA02E-0027779

SK: RLHJA0203YY027771 

SM: JA02E-0027779

29

 LEAD

SỮA

38Y1-1426

SK: RLHJF-2402AY002053

SM: JF24E-0303038

SK: RLHJF-2402AY002053

SM: JF24E-0303038

30

WAVE α

(DIDIA)

ĐỎ

37L9-5632

SK: RMVWCHCMV51C00426

SM: VHREXC0152FMH-900000200

SK: RMVWCHCMV51C00426

SM: VHREXC0152FMH-900000200

31

 FUTURE

 XÁM

38F5-5635

SK: RLHJA0202YY019659 

SM: JA02E-0019748

SK: RLHJA0202YY019659 

SM: JA02E-0019748

32

WAVE α

ĐỎ

38H8-0368

SK: RLHHC09033Y612633

SM: HC09E-0612722

SK: RLHHC09033Y612633

SM: HC09E-0612722

33

WAVE α

ĐEN

38P1-11358

SK: RLHHC09056Y024348 

SM: HC09E-6024383

SK: RLHHC09056Y024348 

SM: HC09E-6024383

34

 AVARICE

 ĐEN

38H9-1975

SK: RRHWCH0RH7A007638

SM: VTH152FMH-7007638

SK: RRHWCH0RH7A007638

SM: VTH152FMH-7007638

35

 EXCITER

ĐEN

38Y1-1757

SK: RLCE1S9408Y028449 

SM: 1S94-028449

SK: RLCE1S9408Y028449 

SM: 1S94-028449

36

DETECH

ĐEN - ĐỎ

38N6-2278

SK: RPEWCH1PE8A*022946*

SM: VDEJ0152FMH*022946*

SK:RPEWCH1PE8A*022946*

SM: VDEJ0152FMH*022946*

37

DREAM II

(LONCIN)

NÂU

KHÔNG BIỂN

SK: LLCXCHLNXY1040614

SM: LC152FMH*00340614*

SK: LLCXCHLNXY1040614

SM: LC152FMH*00340614*

38

WAVEα HONDA

XANH

18S5-7541

SK: RLHHC09046Y045613

SM: HC09E-6045658

SK: RLHHC09046Y045613

SM: HC09E-6045658

39

NOUVO

ĐEN TRẮNG

60S8-9633

SK: RLCN5VD104Y053294

SM: 5VD1-53294

SK: RLCN5VD104Y053294

SM: 5VD1-53294

40

HANDLE

ĐEN

38Y1-6229

SK: RPDWCH7P07A0H0213

SM: VLFPD1P52FMH-3*7A1H0213*

SK: RPDWCH7P07A0H0213

SM: VLFPD1P52FMH-3*7A1H0213*

41

ANGEL100

SYM

ĐỎ BẠC VÀNG XANH

38H2-2737

SK: RLGXA10CD4H344596

SM: VMEVA2344596

SK: RLGXA10CD4H344596

SM: VMEVA2344596

42

JUPITER

XANH

38H8-4748

SK: VYA-J5VT14YA039559

SM: 5VT1-39559

SK: VYA-J5VT14YA039559

SM: 5VT1-39559

43

DREAM

(HONDA)

NÂU

38S1-0983

SK: *LFD100200113213*

SM: 1P50FMG-3*10913213*

SK: *LFD100200113213*

SM: 1P50FMG-3*10913213*

44

EXCITER

XANH ĐEN

KHÔNG BIỂN

SK: RLCE5P710AY034500 

SM: 5P71-034500

SK: RLCE5P710AY034500 

SM: 5P71-034500

45

VMEP GALAXY

ĐEN

38N5-0278

SK: LGSM11BH8H008608

SM: VMSM3B-H008608

SK: LGSM11BH8H008608

SM: VMSM3B-H008608

46

AIRBLADE

  ĐEN

54X1-7597

SK: RLHJF18037Y555002

SM: JF18E-5055055

SK: RLHJF18037Y555002

SM: JF18E-5055055

47

WAVEα HONDA

VÀNG ĐEN

38H4-2999

SK: RHHC09033Y120751

SM: HC09E-0120852

SK: RHHC09033Y120751

SM: HC09E-0120852

48

NOUVO LX

ĐEN - TRẮNG

29Y7-5505

SK: RLCN5P1108Y040526

SM: 5P11-040526

SK: RLCN5P1108Y040526

SM: 5P11-040526

49

JUPITER

XANH

38H3-1997

SK: RLCJ5VT204Y086934

SM: 5VT2-86934

SK: RLCJ5VT204Y086934

SM: 5VT2-86934

50

AIRBLADE

  ĐEN

37Z3-8379

SK:RLHJF180X8Y606187 

SM: JF18E-5207161

SK:RLHJF180X8Y606187 

SM: JF18E-5207161

51

HONDA

ĐỎ 

KHÔNG BIỂN

SK: HC100*99410200*

SM: 152FMH*99620213*

SK: HC100*99410200*

SM: 152FMH*99620213*

52

AIRBLADE

ĐEN ĐỎ

38Y1-5472

SK: RLHJF18058Y800013

SM: JF18E- 5408200

SK: RLHJF18058Y800013

SM: JF18E- 5408200

53

AIRBLADE

 ĐEN BẠC

38Y1-2176

SK: RLHJF1800AY008390 

SM: JF27E-0008901

SK: RLHJF1800AY008390 

SM: JF27E-0008901

54

 SIRIUS

ĐỎ ĐEN

38B1-06217

SK: RLCS5C630BY548552

SM: 5C63-548609

SK: RLCS5C630BY548552

SM: 5C63-548609

55

AIRBLADE

ĐEN ĐỎ

38N6-1223

SK: RLHJF18028Y713556

SM: JF18E-5319491

SK: RLHJF18028Y713556

SM: JF18E-5319491

56

SIRIUS RC

YAMAHA

VÀNG ĐEN TRẮNG

38Y1-0268

SK: RLCS5C640AY393506

SM: 5C64-393509

SK: RLCS5C640AY393506

SM: 5C64-393509

57

DREAM ii

FAWOUR

NÂU

KHÔNG BIỂN

SK: RRKDCG4TT5X002586

SM: VTT1P50FMG-Z002586

SK: RRKDCG4TT5X002586

SM: VTT1P50FMG-Z002586

58

WAVEα (HONDA)

XANH

53V7-7365

SK: BỊ ĐỤC

SM: BỊ ĐỤC

SK: KHÔNG KHÔI PHỤC ĐƯỢC

SM: KHÔNG KHÔI PHỤC ĐƯỢC

59

WAVEα

ĐEN BẠC

38Y1-2675

SK: RLHHC1208AY135646

SM: HC12E-2635143

SK: RLHHC1208AY135646

SM: HC12E-2635143

60

DREAM ii

(DAEHAN)

NÂU

52N1-3710

SK: VDMPCG0012M006053

SM: 1P50FMG-3*10732618*

SK: VDMPCG0012M006053

SM: 1P50FMG-3*10732618*

61

Dream II

(WAYXIN)

NÂU

73N8-2954

SK: RRHDCG5RH8A009934

SM: LỐC TRẮNG

SK: RRHDCG5RH8A009934

SM: LỐC TRẮNG

62

JUPITER

ĐEN BẠC

38N2-6217

SK: RLCJ5B9107Y012975 

SM: 5B91-012975

SK: RLCJ5B9107Y012975 

SM: 5B91-012975

63

WAVE 100S

DRAHA

ĐỎ BẠC

KHÔNG BIỂN

SK: RLHHC12009Y015190

SM: VLF1P52FMH-3*30012573*

SK: RLHHC12009Y015190

SM: VLF1P52FMH-3*30012573*

64

SIRIUS

YAMAHA

ĐEN BẠC

37V3-3806

SK: RLCS5C6308Y16772

SM: 5C63-167472

SK: RLCS5C6308Y16772

SM: 5C63-167472

65

 NAKASEI

NÂU

38H2-0247

SK: VTTDCG014TT*000281*

SM: VTTJL1P50FMG-B000281

SK: VTTDCG014TT*000281*

SM: VTTJL1P50FMG-B000281

66

   TAURUS

YAMAHA

ĐEN

38N5-4699

SK:  RLCS16S208Y017360

SM: 16S2-017362

SK:  RLCS16S208Y017360

SM: 16S2-017362

67

DREAM ii

HONDA

NÂU

99F4-7058

SK: C100M-0191189

SM: C100ME-0191189

SK: C100M-0191189

SM: C100ME-0191189

68

WAVEα HONDA

XANH

37H1-2369

SK: RLHHC08052Y448270 

SM: HC08E-0448302

SK: RLHHC08052Y448270 

SM: HC08E-0448302

69

DAEHAN

XANH

KHÔNG BIỂN

SK: VDMPCG0031M004766

SM: DGE100-0904766

SK: VDMPCG0031M004766

SM: DGE100-0904766

70

DREAM ii

(halim)

    NÂU

38F9-6432

SK: VHMPCG00328039929

SM: VHMCT100004529

SK: VHMPCG00328039929

SM: VHMCT100004529

71

 YOSHIDA

ĐEN BẠC

KHÔNG BIỂN

SK: RRKWCHPUM7X006072

SM: VTTJL1P52FMH-5006072

SK: RRKWCHPUM7X006072

SM: VTTJL1P52FMH-5006072

72

Dream II

(LONCIN)

NÂU

38F6-0254

SK: DR100*01033387*

SM: LC150FM*01033387*

SK: DR100*01033387*

SM: LC150FM*01033387*

73

VIRGIN

      ĐỎ

38N5-3994

SK: RNDWCH0ND71H03140

SM: VDGZS152FMH-VR*003140*

SK: RNDWCH0ND71H03140

SM: VDGZS152FMH-VR*003140*

74

JUPITER

ĐỎ

38H4-5626

SK: RLCJ5VT105Y088397

SM: 5VT1-88397

SK: RLCJ5VT105Y088397

SM: 5VT1-88397

75

Wave S100

(FATAKI)

 ĐEN

38L1-5388

SK: XS110-21001385

SM: LC152FMH01308642

SK: XS110-21001385

SM: LC152FMH01308642

76

JUPITER (ANBER)

ĐỎ ĐEN

38N3-6738

SK: RL8WCH4HY71001089

SM: VLF1P52FMH-3*70301089*

SK: RL8WCH4HY71001089

SM: VLF1P52FMH-3*70301089*

77

JUPITER

ĐEN BẠC

38Y1-0304

SK: RLCJ5B9609Y090528

SM: 5B96-090529

SK: RLCJ5B9609Y090528

SM: 5B96-090529

78

WAVEα (HONDA)

ĐỎ

38F2-4728

SK: YX110*01404994*

SM: LC152FMH*01404994*

SK: YX110*01404994*

SM: LC152FMH*01404994*

79

 SYM

XANH

38F7-6498

SK: VDNFMA10D4Y529945

SM: GU529945

SK: VDNFMA10D4Y529945

SM: GU529945

80

Dream I

ĐỎ

38F2-7166

SK: C100-0006426 

SM: C100E-0006426

SK: C100-0002423

SM: C100E-0002423

81

SUPERCUP

HONDA

GHI

38F1-5882

SK: HA02-1323468 

SM: HA02E-1323502

SK: HA02-1323468 

SM: HA02E-1323502

82

WAVEα HONDA

ĐỎ

61H2-3587

SK: LWAXCHL38YA001035

SM: HD1P52FMH*Y0200778*

SK: LWAXCHL38YA001035

SM: HD1P52FMH*Y0200778*

83

WAVEα (EMPIRE)  

ĐỎ

38H5-9521

SK: RRKWCHZUM5X007979

SM: VTTJL1P52FMH-F007979

SK: RRKWCHZUM5X007979

SM: VTTJL1P52FMH-F007979

84

WAVE RS

HONDA

XANH

38N3-4925

SK: RLHHC09027Y668570

SM: HC09E-5768457

SK: RLHHC09027Y668570

SM: HC09E-5768457

85

WAVEα HONDA

XANH

38N2-2463

SK: RLHHC09016Y245851

SM: HC09E-6245908

SK: RLHHC09016Y245851

SM: HC09E-6245908

86

WAVE s

(HONDA)

ĐEN

38N4-1572

SK: RLHHC09067Y883451

SM: HC09E-6705152

SK: RLHHC09067Y883451

SM: HC09E-6705152

87

EXCITER

ĐEN ĐỎ

38S2-0514

SK: RLCE5P710AY025680

SM: 5P71-025683

SK: RLCE5P710AY025680

SM: 5P71-025683

88

SiriuS

 

XANH

61N1-4786

SK: RLCS3S3106Y012913 

SM: 3S31-012913

SK: RLCS3S3106Y012913 

SM: 3S31-012913

89

 

Sirius RC

VÀNG ĐEN

38B1-04041

SK: RLCS5C640BY618426 

SM: 5C64-618434

SK: RLCS5C640BY618426 

SM: 5C64-618434

90

DREAM II

 

NÂU

51V2-6801

SK: C100M-L07655

SM: C100ME-03353

 SK: C100M-L07655

SM: C100ME-03353

91

SiriuS

 

ĐEN

KHÔNG BIỂN

SK:  BỊ MÀI MÒN

SM:  BỊ ĐỤC

SK:  KHÔNG KHÔI PHỤC ĐƯỢC

SM:  KHÔNG KHÔI PHỤC ĐƯỢC

92

WAVEα

HONDA

XANH

KHÔNG BIỂN

SK:  RLHHC08012Y261370

SM:  1P50FMG-3*10735778*

SK:  RLHHC08012Y261370

SM:  1P50FMG-3*10735778*

93

 EXCITER

ĐEN VÀNG

38Y1-7435

SK: RLCE1S940BY071677  

SM: 1S94-071681   

SK: RLCE1S940BY071677 

SM: 1S94-071681   

94

WAVE S

ĐEN

37B1-50756

SK:  RLHHC09097Y....

SM: HC09E-....

SK:  KHÔNG KHÔI PHỤC ĐƯỢC

SM:  KHÔNG KHÔI PHỤC ĐƯỢC     

95

TAURUS

 

ĐEN

36R3-3466

SK: RLCS16S20AY132801

SM: 16S2-132804

SK: RLCS16S20AY132801

SM: 16S2-132804

96

AIRBLADE

ĐEN

38Y1-0903

SK: RLHJF1803AY040931

SM: JF27E-0042143

SK: RLHJF1803AY040931

SM: JF27E-0042143

97

 NOUVO

 NÂU XÁM

38N6-6015

SK:  RLCN5P1109Y123337

SM:  5P11-123338

SK:  RLCN5P1109Y123337

SM:  5P11-123338

98

DREAM

 

NÂU

38F5-2616

SK: C100M-0223475 

SM: C100ME-0223475 

SK: C100M-0223475 

SM: C100ME-0223475 

99

ATTILA

VÀNG

77L1-01679

SK: RLGKA12GDAD057004

SM: VMVTBA-D057004

SK: RLGKA12GDAD057004

SM: VMVTBA-D057004

 

 

TRƯỞNG CÔNG AN HUYỆN

Đại tá Đặng Quốc Vượng

 

Tags:
Tin mới hơn
Người dân cần biết
  • Thanh tra: 069.29 28 111
  • CSGT: 069.29 28 299
  • Trực ban: 069.29 26 112
  • Trực ban hình sự: 069.29 28 312
  • Phòng quản lý XNC: 069.29 28 672
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 19818622