Thông báo công an tỉnh

THÔNG BÁO: Về thời gian làm việc mùa đông

15/10/2013 01:53

Thực hiện Thông báo số 389/TB-UBND ngày 09/10/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về quy định giờ làm việc mùa đông. Công an tỉnh thông báo thời gian làm việc mùa đông từ ngày 16/10/2013 đến ngày 15/4/2014, như sau:

- Buổi sáng: từ 7h đến 11h30’;

- Buổi chiều: từ 13h30’ đến 17h.

(Giao ban Công an tỉnh sáng thứ 2 hàng tuần vào lúc 7h30’).

Đề nghị các phòng, Công an huyện, thành phố, thị xã thực hiện thống nhất giờ làm việc theo đúng quy định trên./.

TL.GIÁM ĐỐC

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Đại tá Đậu Quang Huy

 

Tags:
Tin mới hơn
Người dân cần biết
  • Thanh tra: 069.29 28 111
  • CSGT: 069.29 28 299
  • Trực ban: 069.29 26 112
  • Trực ban hình sự: 069.29 28 312
  • Phòng quản lý XNC: 069.29 28 672
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 19304305