Thông báo công an tỉnh

THÔNG BÁO: Về thời gian làm việc mùa hè năm 2014

11/04/2014 04:01

Thực hiện Thông báo số 127/TB-UBND ngày 08/4/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về quy định giờ làm việc mùa hè. Công an tỉnh thông báo thời gian làm việc mùa hè từ ngày 16/4/2014 đến ngày 15/10/2014, như sau:

- Buổi sáng: từ 7h đến 11h30’;

- Buổi chiều: từ 14h đến 17h30’.

(Giao ban Công an tỉnh sáng thứ 2 hàng tuần vào lúc 7h30’).

Đề nghị các phòng, Công an huyện, thành phố, thị xã thực hiện thống nhất giờ làm việc theo đúng quy định trên./.

TL.GIÁM ĐỐC

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Đại tá Đậu Quang Huy

Trung tâm Thông tin chỉ huy
Tags:
Tin mới hơn
Người dân cần biết
  • Thanh tra: 069.29 28 111
  • CSGT: 069.29 28 299
  • Trực ban: 069.29 26 112
  • Trực ban hình sự: 069.29 28 312
  • Phòng quản lý XNC: 069.29 28 672
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 19300638