Thông báo công an tỉnh

THÔNG BÁO: Về việc đổi tên Văn phòng Công an tỉnh

31/07/2014 03:41

Thực hiện Quyết định số 3880/QĐ-BCA-X11, ngày 16/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc đổi tên Văn phòng Công an tỉnh, thành phố thành Phòng Tham mưu thuộc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Công an tỉnh Hà Tĩnh thông báo đổi tên Văn phòng Công an tỉnh thành phòng Tham mưu (số điện thoại 0393.888239; 3.888525) để các đơn vị biết, thuận tiện trong liên hệ công tác./.

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Đại tá Nguyễn Văn An

Tags:
Tin mới hơn
Người dân cần biết
  • Thanh tra: 069.29 28 111
  • CSGT: 069.29 28 299
  • Trực ban: 069.29 26 112
  • Trực ban hình sự: 069.29 28 312
  • Phòng quản lý XNC: 069.29 28 672
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 19300762