Tin hoạt động Ngành

Tổ chức thành công Đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2017 - 2020

09/08/2017 10:13

Vừa qua Đảng bộ Công an huyện đã chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020.

 
 
                  

         Với tinh thần cầu thị, nhìn thẳng sự thật Chi ủy các chi bộ đã đánh giá sát đúng những tồn tại hạn chế về công tác Đảng, công tác chuyên môn, phân tích nguyên nhân, hạn chế, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới, đặc biệt mỗi chi bộ phải chỉ rõ những những nhiệm vụ, giải pháp đột phá để tập trung lãnh đạo thực hiện, ban hành nghị quyết bám sát các chỉ tiêu cụ thể trong đó chú trọng công tác xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác chuyên môn.

 
 

          Phát biểu chỉ đạo tại các Đại hội đồng chí Trần Vĩnh Thành - Bí thư Đảng bộ nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm của cấp ủy chi bộ thời gian tới là tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác xây dựng đảng về chính trị và lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn. Đồng chí Bí thư giao nhiệm vụ cho từng chi ủy bám sát đặc thù công tác của từng chi bộ.

 
 

          Từ những đổi mới từ khâu lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đến quá trình thực hiện, các chi bộ trực thuộc đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2020, tạo những bước chuyển đột phá trong công tác đảng. Thời gian tới, Đảng ủy Công an huyện tiếp tục chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện hiệu quả các mặt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng tạo những bước đột phá mới, thực sự phát huy năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các chi bộ, xây dựng Đảng bộ Công an huyện trong sạch, vững mạnh, góp phần giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo ANTT trên đại bàn.                                                                   

Thu Hà - CACX
Tags:
Tin mới hơn
Người dân cần biết
  • Thanh tra: 069.29 28 111
  • CSGT: 069.29 28 299
  • Trực ban: 069.29 26 112
  • Phòng quản lý XNC: 069.29 28 672
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 14947335