Tin hoạt động Ngành

Tọa đàm xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực ngang tầm nhiệm vụ

01/11/2017 08:28

Sáng 31-10, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Tọa đàm khoa học “Một số vấn đề lý luận - thực tiễn về xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín ngang tầm nhiệm vụ”.

Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; GS.TS Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương đồng chủ trì tọa đàm.

Báo cáo đề dẫn tại tọa đàm nêu rõ: Thời gian qua, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an luôn bám sát sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Trung ương Đảng, Chính phủ, Quốc hội; quan tâm chỉ đạo sâu sát đối với công tác cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược. Việc tuyển chọn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, đánh giá, bố trí, sử dụng, điều động, bổ nhiệm, quản lý và thực hiện chính sách cán bộ đã đi vào nền nếp, tạo sự thống nhất...

 
Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành; Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương Phùng Hữu Phú cùng các đại biểu tại tọa đàm.

Vai trò, trách nhiệm của tập thể cấp ủy và lãnh đạo cấp có thẩm quyền quản lý cán bộ trong công tác cán bộ được nâng cao. Hệ thống các văn bản, quy chế, quy trình về công tác quản lý cán bộ ngày càng được hoàn thiện. Chủ động xây dựng quy hoạch lãnh đạo, chỉ huy Công an các cấp gắn với việc luận chuyển cán bộ và thực hiện chủ trương bố trí Giám đốc Công an cấp tỉnh, Trưởng Công an cấp huyện không phải là người địa phương.

Dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành cùng Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương Phùng Hữu Phú, tại tọa đàm, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá thực trạng tình hình đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt Công an các cấp; chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong các khâu công tác cán bộ hiện nay. Từ đó đề ra tiêu chí, giải pháp cho công tác đánh giá cán bộ; đánh giá phương thức đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện chế độ, chính sách đối với công tác cán bộ…

 

Theo Báo Công an nhân dân
Tags:
Tin mới hơn
Người dân cần biết
  • Thanh tra: 069.29 28 111
  • CSGT: 069.29 28 299
  • Trực ban: 069.29 26 112
  • Trực ban hình sự: 069.29 28 312
  • Phòng quản lý XNC: 069.29 28 672
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 16713862