Bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ

Tọa đàm “Xây dựng phong cách người cán bộ thanh tra bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”

12/10/2017 02:24

Thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, tối ngày 11/10/2017, Thanh tra Công an tỉnh đã tổ chức buổi tọa đàm xây dựng phong cách người cán bộ thanh tra bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.

Tọa đàm "Xây dựng phong cách người cán bộ thanh tra bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc từ nhận thức đến hành động cho cán bộ, chiến sỹ thanh tra Công an Hà Tĩnh trong học tập, tu dưỡng phẩm chất, rèn luyện tư thế tác phong chính quy, hiện đại, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân của cán bộ, chiến sỹ CAND. Tại buổi tọa đàm, đã đưa ra 10  vấn đề để toàn thể cán bộ, chiến sỹ cùng trao đổi, thảo luận về xây dựng phong cách người cán bộ thanh tra bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ đó là: Phong cách bản lĩnh chính trị, phong cách bản lĩnh trong công tác chiến đấu; phong cách bản lĩnh trong quan hệ, sinh hoạt cộng đồng và phong cách nhân văn, vì nhân dân phục vụ. Buổi tọa đàm đã diễn ra nghiêm túc, cởi mở, hiệu quả thiết thực. 
 
 
 
 
 
Thông qua buổi tọa đàm đã giúp cán bộ, chiến sỹ nhìn nhận lại quá trình thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” từ đó nâng cao tinh thần trách nhiệm trong tổ chức, thực hiện đưa cuộc vận động ngày càng đi vào chiều sâu. Góp phần nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị tư tưởng vững vàng, tác phong chính quy trong công tác, chiến đấu và văn hóa ứng xử, chuẩn mực đạo đức, lối sống văn hóa của  CBCS Thanh tra Công an tỉnh.  
 
Anh Thơ - Phòng Pv24
Tags:
Tin mới hơn
Người dân cần biết
  • Thanh tra: 069.29 28 111
  • CSGT: 069.29 28 299
  • Trực ban: 069.29 26 112
  • Trực ban hình sự: 069.29 28 312
  • Phòng quản lý XNC: 069.29 28 672
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 15715910