Bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ

Tọa đàm “Xây dựng phong cách người cán bộ Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ bản lĩnh, nhân văn vì nhân dân phục vụ”.

01/09/2017 04:21

Sáng ngày 1/9, Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ Công an tỉnh đã tổ chức tọa đàm “Xây dựng phong cách người cán bộ Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ bản lĩnh, nhân văn vì nhân dân phục vụ”. Dự buổi tọa đàm có lãnh đạo các phòng chức năng Công an tỉnh.

 

Thời gian qua, ngay sau khi Công an tỉnh triển khai kế hạch về việc tổ chức Cuộc vận động "Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ", Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ đã xây dựng kế hoạch và tổ chức  phát động trong toàn thể cán bộ, chiến sỹ thực hiện Cuộc vận động; tổ chức ký kết giao ước thi đua giữa các đội công tác về thực hiện các nội dung phong cách, bản lĩnh của người cán bộ, chiễn sỹ CAND; tổ chức đợt sinh hoạt chính trị trong toàn thể đơn vị .

 

 
 

Cùng với đó, trung tâm đã tổ chức cho cán bộ đảng viên viết, ký cam kết thực hiện các nội dung về rèn luyện phong cách, bản lĩnh của người cán bộ, chiễn sỹ CAND; Xây dựng, thực hiện các tiêu chí về phong cách người CAND trong công tác, chiến đấu và sinh hoạt; các quy định về quy tắc văn hóa ứng xử, về chuẩn mực đạo đức, lối sống văn hóa.

 
 

Trong sinh hoạt chính trị, sinh hoạt Đảng, sinh hoạt đơn vị định kỳ, đơn vị đã lồng ghép nội dung tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng; tác phong chính quy trong công tác, chiến đấu và sinh hoạt; đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử; kỷ luật kỷ cương, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ. Tổ chức bồi dưỡng các kỹ năng giao tiếp, ứng xử cho cán bộ, đảng viên; tăng cường vai trò, trách nhiệm của Cấp ủy, chỉ huy đơn vị trong tổ chức thực hiện Cuộc vận động.

 
 

Tại buổi tọa đàm với không khí cởi mở, thẳng thắn các ý kiến trao đổi đã làm sáng rõ được nhiều nội dung cuộc vận động như: Phong cách bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ trong công tác đào tạo, quản lý học viên; Phong cách bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ trong công tác huấn luyện.

 
 

Qua buổi tọa đàm nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết của mỗi cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị về bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ từ đó giúp cán bộ, chiến sỹ chấn chỉnh, định hướng về nhận thức và hành động nhằm thực hiện tốt hơn các nội dung về về bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ trong thời gian tới. 

Sỹ Quý
Tags:
Tin mới hơn
Người dân cần biết
  • Thanh tra: 069.29 28 111
  • CSGT: 069.29 28 299
  • Trực ban: 069.29 26 112
  • Trực ban hình sự: 069.29 28 312
  • Phòng quản lý XNC: 069.29 28 672
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 15395682