Bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ

Triển khai chuyên đề học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018

22/02/2018 08:19

Thực hiện Chỉ thị Chỉ thị số 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, sáng 21/02/2018, Công an thị xã Kỳ Anh triển khai cho cán bộ chiến sỹ học tập chuyên đề và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trong không khí đầu xuân năm mới, Công an thị xã tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng học tập, nghiên cứu, quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Công an tỉnh và kế hoạch, nội dung giao ước thi đua thực hiện chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018: “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong Đảng bộ Công an thị xã Kỳ Anh gắn với tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) của Đảng về “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Chỉ thị số 05, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chỉ thị số 05, ngày 19/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Công an về “Tiếp tục đẩy mạnh phong trào CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” giai đoạn 2013 – 2018 và Chỉ thị số 07/CT-BCA-X11, ngày 26/10/2016 của Bộ Trưởng Bộ Công an về “Tăng cường lãnh đạo nâng cao văn hóa ứng xử Công an nhân dân trong tình hình mới”. Qua đó, nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, lãnh đạo chỉ huy, nhất là người đứng đầu trong việc tổ chức thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 
 

Tại hội nghị, Lãnh đạo Công an Thị xã Kỳ Anh đã yêu cầu cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành ý thức tự giác và là công việc thường xuyên, nền nếp của mỗi chi bộ, cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ; góp phần rèn luyện nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống và tệ nạn tham nhũng, tiêu cực; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp và nghị quyết đại hội XII của Đảng.

 
 

Hội nghị củng đã quán triệt nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu của cán bộ đảng viên. Đồng thời đã tổ chức chức ký giao ước thi đua giữa các chi bộ; từng cán bộ, đảng viên viết bản cam kết về tu dưỡng, rèn luyện năm 2018.

Lương Khánh – Công an TX Kỳ Anh
Tags:
Tin mới hơn
Người dân cần biết
  • Thanh tra: 069.29 28 111
  • CSGT: 069.29 28 299
  • Trực ban: 069.29 26 112
  • Trực ban hình sự: 069.29 28 312
  • Phòng quản lý XNC: 069.29 28 672
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 16996274