Thông báo công an tỉnh

Từ ngày 14/9/2013: Áp dụng một số chế độ, chính sách đối với gia đình, thân nhân hạ sỹ quan, chiến sỹ CAND

13/09/2013 08:50

Đó là nội dung của quy định của Nghị định 87/2013/NĐ-CP quy định chế độ, chính sách đối với gia đình, thân nhân hạ sĩ quan, chiến sĩ đang phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân. Nghị định gồm 6 điều, gồm những nội dung cơ bản sau:

Phạm vi áp dụng

Nghị định 87/2013/NĐ-CP quy định chế độ, chính sách trợ cấp khó khăn đột xuất, miễn học phí đối với gia đình, thân nhân hạ sĩ quan, chiến sĩ đang phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân.

Đối tượng áp dụng

- Thân nhân hạ sĩ quan, chiến sĩ gồm: Bố, mẹ đẻ; bố, mẹ vợ hoặc chồng; người nuôi dưỡng hợp pháp; vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi hợp pháp của hạ sĩ quan, chiến sĩ.

- Gia đình hạ sĩ quan, chiến sĩ (là nơi hạ sĩ quan, chiến sĩ thường xuyên sinh sống trước khi phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân).

Chế độ đối với gia đình, thân nhân hạ sĩ quan, chiến sĩ

Thân nhân các chiến sĩ CAND được tăng hơn 60% mức hỗ trợ khi họ ốm đau, hoặc khi chiến sĩ đó từ trần, mất tích. Ngoài ra họ còn được hưởng thêm các chế độ hỗ trợ mới như hỗ trợ khi gặp thiên tai hỏa hoạn…

Con đẻ, con nuôi hợp pháp của hạ sĩ quan, chiến sĩ được miễn học phí khi học ở các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập, ngoài công lập theo quy định của pháp luật hiện hành về chế độ miễn, giảm học phí.

 Nghị định 87/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/9/2013. Bãi bỏ Nghị định số 54/2008/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chế độ, chính sách đối với thân nhân hạ sĩ quan, chiến sĩ đang phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện chế độ miễn học phí quy định tại Nghị định 87/2013/NĐ-CP đối với con của hạ sĩ quan, chiến sĩ CAND cư trú trên địa bàn./.

Phạm Thị Lạc - PV11
Tags:
Tin mới hơn
Người dân cần biết
  • Thanh tra: 069.29 28 111
  • CSGT: 069.29 28 299
  • Trực ban: 069.29 26 112
  • Trực ban hình sự: 069.29 28 312
  • Phòng quản lý XNC: 069.29 28 672
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 19288086