Tin hoạt động

Tuổi trẻ Công an tỉnh tích cực tham gia xây dựng Đảng

13/12/2017 03:54

Để góp phần xây dựng Đảng bộ Công an tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh, vừa qua, Đoàn thanh niên Công an tỉnh đã tổ chức hội nghị đóng góp ý kiến cho Đảng ủy Công an tỉnh.

Đoàn viên tham gia đóng gióp ý kiến tại hội nghị.
 

Triển khai Chương trình hành động số 13-CTr/ĐUCA, ngày 27/02/2017 của Đảng ủy Công an tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Các công văn hướng dẫn của Đảng ủy Công an tỉnh về việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá phân loại tổ chức cơ sở Đảng, Đảng viên năm 2017. Thời gian qua, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã hướng dẫn các cơ sở Đoàn trực thuộc, Đoàn Thanh niên Công an các huyện, thành phố, thị xã tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp đối với cấp ủy, chỉ huy, đảng viên cùng cấp trước khi cấp ủy cùng cấp tổ chức kiểm điểm.

Thực hiện hướng dẫn, chỉ trong vòng một thời gian ngắn, bằng sự cố gắng, nỗ lực, trách nhiệm, Ban Chấp hành các cơ sở Đoàn đã nhanh chóng xây dựng kế hoạch triển khai trên cơ sở đặc thù của từng đơn vị, tranh thủ ý kiến chỉ đạo của cấp ủy cùng cấp và triển khai hội nghị góp ý cơ bản đúng tiến độ đề ra. Bằng nhiều cách làm sáng tạo, tất cả 37 cơ sở Đoàn trong toàn Công an tỉnh đã tổ chức hội nghị với sự tham dự  đông đủ đoàn viên thanh niên. Một số cơ sở Đoàn quá trình tổ chức hội nghị có sự tham gia đầy đủ cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy đơn vị như Công an huyện Hương Khê, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm… Đã có 370 ý kiến tham gia tại các Hội nghị. Các ý kiến đóng góp đều thẳng thắng, khách quan, mang tính xây dựng cao trên tinh thần tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, tập trung vào một số nhóm vấn đề như: Về vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng; trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu; về phẩm chất đạo đức, lối sống; phương pháp lãnh đạo, điều hành đơn vị, lãnh đạo tổ chức Đảng; sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện cho các tổ chức quần chúng trong việc tổ chức các hoạt động và tham gia các phong trào hành động cách mạng do cấp trên triển khai. Đối với Đảng viên trong từng đơn vị, các ý kiến đã tập trung góp ý về trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ chính trị của người Đảng viên tại đơn vị; trách nhiệm nêu gương, xung kích, đi đầu của người Đảng viên. Vai trò, trách nhiệm, việc thực hiện các chủ trương, kế hoạch, các cuộc vận động, phong trào thi đua do tổ chức quần chúng nơi Đảng viên sinh hoạt cũng như cấp trên triển khai trong năm 2017.

Đại úy Đặng Đình Tài - Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị
 

Trên sơ sở kết quả đạt được của các cơ sở Đoàn, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh cũng đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng để góp ý cho Đảng ủy Công an tỉnh. Tại hội nghị đã có 15 ý kiến tham gia góp ý cho tập thể Đảng ủy Công an tỉnh và cho từng đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy trên tất cả các lĩnh vực công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn, công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng cũng như trong quan hệ, đời sống hằng ngày.

Đại tá Võ Văn Minh - UVBTV Đảng ủy, Trưởng Phòng PX16 phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
 

Việc tổ chức Đoàn Thanh niên các cấp trong Công an tỉnh tham gia đóng góp ý kiến cho cấp ủy, chỉ huy, Đảng viên cùng cấp là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thể hiện vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đoàn đối với công tác xây dựng Đảng, qua đó góp phần xây dựng tổ chức Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng trong tình hình mới./.

Đặng Đình Tài - Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh
Tags:
Tin mới hơn
Người dân cần biết
  • Thanh tra: 069.29 28 111
  • CSGT: 069.29 28 299
  • Trực ban: 069.29 26 112
  • Trực ban hình sự: 069.29 28 312
  • Phòng quản lý XNC: 069.29 28 672
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 16986855