Tin hoạt động

Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an kiểm tra công tác kỹ thuật hình sự năm 2019 tại Công an tỉnh Hà Tĩnh

08/11/2019 01:00

Thực hiện Kế hoạch của Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an về kiểm tra công tác kỹ thuật hình sự năm 2019 tại Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, chiều ngày 6 tháng 11 năm 2019, đoàn công tác của Viện Khoa học hình sự do đồng chí Thiếu tướng Lê Danh Cường - Viện trưởng Viện Khoa học hình sự làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác kỹ thuật hình sự tại Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh.

 

Tại buổi kiểm tra, Phòng Kỹ thuật hình sự đã báo cáo khái quát tình hình tổ chức, biên chế, trang thiết bị phương tiện, kết quả thực hiện công tác chuyên môn tại đơn vị cũng như công tác kỹ thuật hình sự cấp huyện, đồng thời đưa ra các kiến nghị, đề xuất để từng bước nâng cao chất lượng hiệu quả công tác kỹ thuật hình sự trong thời gian tới.

Đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra cụ thể các nội dung theo kế hoạch, chú trọng vào việc triển khai Đề án của Thủ tướng chính phủ về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp.

Kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Thiếu tướng Lê Danh Cường - Viện trưởng Viện Khoa học hình sự đã ghi nhận và đánh giá cao những thành tích, kết quả mà Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đã đạt được trong thời gian qua. Trên cơ sở phân tích, đánh giá, đoàn công tác cũng chỉ ra những mặt còn hạn chế, thiếu sót, đồng thời yêu cầu Phòng Kỹ thuật hình sự thực hiện tốt một số nội dung sau: tiếp tục thực hiện công tác quy hoạch, biên chế cán bộ; khảo sát và đề xuất về thành lập Đội KTHS cấp huyện; Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật Giám định tư pháp và các văn bản hướng dẫn có liên quan; Tuân thủ các quy định về công tác hồ sơ, biểu mẫu theo thông tư của Bộ Công an quy định biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách về điều tra hình sự và các quy định về lưu hồ sơ sau giám định; đặc biệt chú trọng công tác triển khai có hiệu quả lĩnh vực Kỹ thuật phòng chống tội phạm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới.

Mỹ Hoa
Tags:
Tin mới hơn
Người dân cần biết
  • Thanh tra: 069.29 28 111
  • CSGT: 069.29 28 299
  • Trực ban: 069.29 26 112
  • Trực ban hình sự: 069.29 28 312
  • Phòng quản lý XNC: 069.29 28 672
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 19791221