Phổ biến giáo dục pháp luật

Vũ Quang tập huấn xây dựng Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư

11/06/2018 11:06

Vừa qua, Công an huyện Vũ Quang chủ trì tham mưu cho UBND huyện tổ chức Hội nghị triển khai, tập huấn xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

 Xây dựng dvữ liệu quốc gia về dân cư thống nhất để dùng chung cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân nhằm cung cấp chính xác, kịp thông tin cơ bản về dân cư phục vụ công tác quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, từng bước đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020.

 

 
 

 

 Tại Hội nghị Công an huyện đã thông qua sự cần thiết xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia và đặt ra nhiệm vụ cho các phòng, ban, ngành cấp huyện, Chủ tịch UBND các, xã, thị trấn và của lực lượng Công an trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Các đại biểu còn được hướng dẫn công tác thu thập thông tin dân cư vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; cách thức ghi chép phiếu thu thập thông tin dân cư, các phụ lục, danh mục có liên quan đến công tác quản lý dân cư.

 

 
 

 

Qua tập huấn nhằm giúp các lực lượng, nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Qua đó, tạo sự đồng thuận của các cấp, ngành, các cơ quan, đoàn thể và sự ủng hộ, hưởng ứng tích cực của nhân dân trong quá trình triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Văn Quyết - CAVQ
Tags:
Tin mới hơn
Người dân cần biết
  • Thanh tra: 069.29 28 111
  • CSGT: 069.29 28 299
  • Trực ban: 069.29 26 112
  • Trực ban hình sự: 069.29 28 312
  • Phòng quản lý XNC: 069.29 28 672
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 17206798