TRA CỨU HỒ SƠ

Ghi chú : Đối với hộ chiếu phổ thông: Ngày giải quyết là ngày Cục quản lý Xuất nhập cảnh Bộ Công an chuyển hộ chiếu về Công an tỉnh.

STT Tên đầy đủ Ngày giải quyết
41021

Trần Văn Thái

Ngày sinh: 10/12/1995

Địa chỉ: thôn Thái Xá 1, Mỹ Lộc, huyện can lộc, hà tĩnh

19/07/2011
41022

Trần Công Tình

Ngày sinh: 04/01/1993

Địa chỉ: Xóm 8, Cổ Đạm, huyện nghi xuân, hà tĩnh

19/07/2011
41023

Trần Đình Tuấn

Ngày sinh: 10/10/1994

Địa chỉ: Xóm 3, Liên Minh, Đức Thọ, Hà Tĩnh

19/07/2011
41024

Trần Đình Vương

Ngày sinh: 21/08/1995

Địa chỉ: Xóm 4, Liên Minh, Đức Thọ, Hà Tĩnh

19/07/2011
41025

Thái Hữu Huy

Ngày sinh: 06/09/1992

Địa chỉ: Xóm 8, Sơn Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh

19/07/2011
41026

Trần Xuân Thắng

Ngày sinh: 16/07/1992

Địa chỉ: thôn Trương Châu, Xuân Trường, Nghi Xuân, Hà Tĩnh

19/07/2011
41027

Nguyễn Văn Hùng

Ngày sinh: 02/02/1986

Địa chỉ: Khối 12, Thị trấn Thiên Cầm, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

19/07/2011
41028

Phạm Văn Trình

Ngày sinh: 10/08/1987

Địa chỉ: xóm 8, Đức Thủy, Đức Thọ, Hà Tĩnh

19/07/2011
41029

Trương Thị Giang

Ngày sinh: 29/08/1984

Địa chỉ: Xóm 17, Sơn Thủy, Hương Sơn, Hà Tĩnh

18/07/2011
41030

Nguyễn Thị Nga

Ngày sinh: 06/02/1984

Địa chỉ: Thôn Nam Yên, Cẩm Nam, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

18/07/2011