TRA CỨU HỒ SƠ

Ghi chú : Đối với hộ chiếu phổ thông: Ngày giải quyết là ngày Cục quản lý Xuất nhập cảnh Bộ Công an chuyển hộ chiếu về Công an tỉnh.

STT Tên đầy đủ Ngày giải quyết
41031

Công ty TNHH Long Nguyệt

Ngày sinh:

Địa chỉ: Phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh

22/06/2011
41032

công ty Nam Anh

Ngày sinh:

Địa chỉ: TP. Hà Tĩnh

17/06/2011
41033

Dương Dũng

Ngày sinh: 25/05/2001

Địa chỉ: Lý Tự Trọng

cho

29/05/2011
41034

Nguyễn Huy Hùng

Ngày sinh: 25/05/2011

Địa chỉ: phường Tân Giang - TP hà Tĩnh

27/05/2011
41035

Công ty TNHH Nam Thăng Long

Ngày sinh: 25/05/2011

Địa chỉ: xã Phù Việt - huyện Thạch Hà

25/05/2011
41036

Công ty TNHH Nam Thăng Long

Ngày sinh: 25/05/2011

Địa chỉ: xã Phù Việt - huyện Thạch Hà

25/05/2011
41037

Trường trung học Thạch Hà, Hà Tĩnh

Ngày sinh: 25/05/2011

Địa chỉ: Thị trấn Thạch Hà, Hà Tĩnh

Mời ông/bà đến phòng PC64 công an tỉnh Hà tỉnh để nhận Hò sơ

25/05/2011
41038

Trần Mạnh Hùng

Ngày sinh: 25/05/2011

Địa chỉ: huyện Đức Thọ

25/05/2011
41039

Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Hà Tĩnh

Ngày sinh: 25/05/2011

Địa chỉ: Khu ĐT Nguyễn Du - TP Hà Tĩnh

25/05/2011
41040

Nguyễn Doãn Huy

Ngày sinh: 25/05/2011

Địa chỉ: P. Nguyễn Du thành phố Hà Tĩnh

giải quyết

25/05/2011