TRA CỨU HỒ SƠ

Ghi chú : Đối với hộ chiếu phổ thông: Ngày giải quyết là ngày Cục quản lý Xuất nhập cảnh Bộ Công an chuyển hộ chiếu về Công an tỉnh.

STT Tên đầy đủ Ngày giải quyết
41041

Lương Hũu Phùng

Ngày sinh: 25/05/2011

Địa chỉ: huyện Cẩm Xuyên

25/05/2011
41042

Công ty TNHH Thanh Bình

Ngày sinh: 25/05/2011

Địa chỉ: 55 - Phan Đình Phùng - TP Hà Tĩnh

25/05/2011
41043

nguyễn văn C

Ngày sinh: 25/05/2011

Địa chỉ: số 3 nguyễn thiếp

chưa giải quyết

25/05/2011
41044

Nguyen Van Tinh

Ngày sinh: 25/05/2011

Địa chỉ: Phuong Dai Nai

Da giai quyet

25/05/2011
41045

NGUYỄN VĂN LÝ

Ngày sinh: 25/05/2011

Địa chỉ: SỐ 3 NGUYÊN THIẾP

ĐÃ GIẢI QUYẾT

25/05/2011
41046

Hà An

Ngày sinh: 25/05/2011

Địa chỉ: TP Hà Tĩnh

Chờ duyệt

25/05/2011
41047

nguyễn manh hùng

Ngày sinh: 25/03/2001

Địa chỉ: 40 Phan Đình Phùng thành Phó Hà tĩnh

trả hồ sơ

25/05/2011
41048

duong thanh dung

Ngày sinh: 25/05/2001

Địa chỉ: duong ly tu trong

dung

25/05/2011
41049

Vũ Thu Trà

Ngày sinh: 05/03/2001

Địa chỉ: 45/42 kim ngưu, hoàng mai

17/05/2011
41050

Nguyễn Thanh Hương

Ngày sinh: 25/05/2001

Địa chỉ: 46 Nguyễn Thiếp, Hà Tĩnh

Lời ghi chú

25/03/2011