TRA CỨU HỒ SƠ

Ghi chú : Đối với hộ chiếu phổ thông: Ngày giải quyết là ngày Cục quản lý Xuất nhập cảnh Bộ Công an chuyển hộ chiếu về Công an tỉnh.

STT Tên đầy đủ Ngày giải quyết
41

Lê Ðình Dũng

Ngày sinh: 25/03/1993

Địa chỉ: Nhật Tân, Mỹ Lộc, Huyện Can Lộc,Hà Tĩnh

11/06/2013
42

Bùi Văn Hưng

Ngày sinh: 10/05/1993

Địa chỉ: Xóm 12, Cẩm Duệ, Huyện Cẩm Xuyên,Hà Tĩnh

11/06/2013
43

Nguyễn Văn Bắc

Ngày sinh: 18/09/1994

Địa chỉ: Xóm 6, Đức Thuận, Thị xã Hồng Lĩnh,Hà Tĩnh

11/06/2013
44

Trần Minh Sáng

Ngày sinh: 23/06/1993

Địa chỉ: Long Hải, Thạch Kim, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh

11/06/2013
45

Nguyễn Công Hiền

Ngày sinh: 10/08/1977

Địa chỉ: Xóm 10, Phù Việt, Huyện Thạch Hà,Hà Tĩnh

11/06/2013
46

Trần Ðình Duẩn

Ngày sinh: 25/10/1967

Địa chỉ: Xóm 8, Thạch Mỹ, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh

11/06/2013
47

Nguyễn Ðình Hoàng

Ngày sinh: 20/11/1990

Địa chỉ: Xóm 8, Phù Việt, Huyện Thạch Hà,Hà Tĩnh

11/06/2013
48

Hoàng Văn Linh

Ngày sinh: 02/08/1985

Địa chỉ: Hiệu Châu, Kỳ Châu, Huyện Kỳ Anh,Hà Tĩnh

11/06/2013
49

Nguyễn Xuân Thành

Ngày sinh: 16/06/1977

Địa chỉ: Thôn 8, Cẩm Quan, Huyện Cẩm Xuyên,Hà Tĩnh

11/06/2013
50

Trần Văn Huy

Ngày sinh: 16/10/1990

Địa chỉ: Hội Tiến, Thạch Hội, Huyện Thạch Hà,Hà Tĩnh

11/06/2013