TRA CỨU HỒ SƠ

Ghi chú : Đối với hộ chiếu phổ thông: Ngày giải quyết là ngày Cục quản lý Xuất nhập cảnh Bộ Công an chuyển hộ chiếu về Công an tỉnh.

STT Tên đầy đủ Ngày giải quyết
51

Lê Trọng Quý

Ngày sinh: 19/04/1993

Địa chỉ: Nam Phong, Thượng Lộc, Huyện Can Lộc,Hà Tĩnh

11/06/2013
52

Nguyễn Thị Thích

Ngày sinh: 13/06/1987

Địa chỉ: Thượng Sơn, Sơn Lộc, Huyện Can Lộc,Hà Tĩnh

11/06/2013
53

Dương Thị Nguyệt

Ngày sinh: 13/10/1985

Địa chỉ: Xóm 12, Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh

11/06/2013
54

Nguyễn Thị Loan

Ngày sinh: 19/02/1991

Địa chỉ: Xóm 8, Đức Lạng, Huyện Đức Thọ,Hà Tĩnh

11/06/2013
55

Đậu Viết Hùng

Ngày sinh: 10/10/1992

Địa chỉ: Trường Thọ, Liên Minh, Huyện Đức Thọ,Hà Tĩnh

11/06/2013
56

Phan Ðình Hoàng

Ngày sinh: 04/12/1974

Địa chỉ: Bắc Phú Thạch Trung, Thành phố Hà Tĩnh,Hà Tĩnh

11/06/2013
57

Hoàng Thị Trung

Ngày sinh: 12/12/1970

Địa chỉ: Nam Thắng, Kỳ Xuân, Huyện Kỳ Anh,Hà Tĩnh

11/06/2013
58

Hoàng Thị Hà

Ngày sinh: 24/02/1991

Địa chỉ: Xóm6, Quang Lộc, Huyện Can Lộc,Hà Tĩnh

11/06/2013
59

Trần Thị Hạnh

Ngày sinh: 17/03/1991

Địa chỉ: Ðô Hành, Mỹ Lộc, Huyện Can Lộc,Hà Tĩnh

11/06/2013
60

Phan Hữu Hải

Ngày sinh: 13/03/1977

Địa chỉ: Hồng Vinh, Tt Nghèn, Huyện Can Lộc,Hà Tĩnh

11/06/2013