TRA CỨU HỒ SƠ

Ghi chú : Đối với hộ chiếu phổ thông: Ngày giải quyết là ngày Cục quản lý Xuất nhập cảnh Bộ Công an chuyển hộ chiếu về Công an tỉnh.

STT Tên đầy đủ Ngày giải quyết
61

Phan Hải Long

Ngày sinh: 25/09/2000

Địa chỉ: Khối 2, P Bắc Hà, Thành phố Hà Tĩnh,Hà Tĩnh

11/06/2013
62

Nghiêm Thị Khánh Linh

Ngày sinh: 06/09/2003

Địa chỉ: Khối 4, P Nguyễn Du, Thành phố Hà Tĩnh,Hà Tĩnh

11/06/2013
63

Phạm Thị Thanh Hà

Ngày sinh: 25/04/2011

Địa chỉ: Tổ 11, Tt Thạch Hà, Huyện Thạch Hà,Hà Tĩnh

11/06/2013
64

Võ Thị Quỳnh Như

Ngày sinh: 13/05/2005

Địa chỉ: Thịnh Lộc, Sơn Lộc, Huyện Can Lộc,Hà Tĩnh

11/06/2013
65

Võ Văn Hùng

Ngày sinh: 14/05/1977

Địa chỉ: Thái Xá, Mỹ Lộc, Huyện Can Lộc,Hà Tĩnh

11/06/2013
66

Nguyễn Hùng Giang

Ngày sinh: 05/10/1963

Địa chỉ: Lam Long, Xuân Hải, Huyện Nghi Xuân,Hà Tĩnh

11/06/2013
67

Nguyễn Thị Liên

Ngày sinh: 11/03/1976

Địa chỉ: Bắc Thượng, Thạch Ðài, Huyện Thạch Hà,Hà Tĩnh

11/06/2013
68

Trần Thị Tường

Ngày sinh: 12/03/1990

Địa chỉ: Tân Phúc Thành, Kỳ Lợi, Huyện Kỳ Anh,Hà Tĩnh

11/06/2013
69

Lê Ngọc Nhất

Ngày sinh: 16/08/1996

Địa chỉ: Hoàng Diệu, Kỳ Tiến, Huyện Kỳ Anh,Hà Tĩnh

11/06/2013
70

Nguyễn Ðình Dũng

Ngày sinh: 26/01/1983

Địa chỉ: Yên Hải, Kỳ Tiến, Huyện Kỳ Anh,Hà Tĩnh

11/06/2013